Rauhankoulun työpajat syksylle

Rauhankoulun globaalikasvatuksen työpajat saatavilla etäyhteyksin tai ulkona

Monipuolisin työtavoin pidettävät työpajat on suunnattu peruskoulun 4.– 9. luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Toiminta on kouluille maksutonta.

Rauhankoulun teemoina ovat globaalivastuu, Agenda 2030 – kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus, eriarvoisuuden vähentäminen, rauha ja vaikuttaminen. Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla harjoitellaan maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen tähtääviä taitoja kuten erilaisten näkökulmien ottamista, neuvottelua ja vaikuttamisen taitoja.

Rauhankoulun työpajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan toiveiden mukaan.

Ulkona pidettävät draamapajat sopivat syksyn alkuun

Ulkotiloissa toteutettavat Rauhankoulun kokonaisuudet muodostuvat kullekin ryhmälle yleensä kahdesta globaalikasvatuksen draamapajasta (kesto 2 oppituntia per paja) sekä ennakko- ja välitehtävästä. Paikaksi sopii esimerkiksi koulunne piha tai lähipuisto. Kouluvierailijat noudattavat THL:n hygieniaohjeita ja turvavälejä.

Työpajat saa myös etäyhteyksin

Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä ryhmään. Oppilaat voivat olla joko lähiopetuksessa luokkatilassa tai etäopetuksessa kotonaan. Etäpajan kesto on yleensä kaksi oppituntia (kaksoistunti, 90 min). Lukion etäpaja voidaan tarvittaessa tiivistää 75 minuuttiin. Saatavilla on myös pidempiä globaalikasvatuksen kokonaisuuksia. Vierailu toteutetaan koulun oman etäyhteysalustan välityksellä (Teams/ Meet).

 
Rauhankoulun varaukset voi tehdä numeroon 044 434 1224

tai sähköpostitse kouluvierailut@rauhanliitto.fi

Etäpajojen sisällöistä:

 • Alakoulun etäpajoissa korostuu toiminnallisuus – ohjaajan lyhyet puheenvuorot rytmittyvät osallistavien tehtävien väliin. Monipuolisten työtapojen avulla opitaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, pohditaan omaa suhdetta kestävään kehitykseen ja ideoidaan arjen tekoja kestävän kehityksen puolesta.
 • Yläkoulun etäpajoihin sisältyy ryhmätehtäviä ja tiedollisia osuuksia mm. kestävän kehityksen sosiaalisesta ulottuvuudesta ja globaalista keskinäisriippuvuudesta sekä globaalivastuun kysymyksistä. Tarkastelemme globaalihaasteiden taustalla olevien juurisyitä ja syy-seuraussuhteita, sekä vaikuttamisen tapoja. Pajaan voidaan valita joko Afganistanin tilanteesta ja pakolaisuudesta kertova tarina, tai globaalin vaateteollisuuden eettisyydestä kertova tarina.
 • Toisen asteen pajoissa painottuu systeeminen ajattelu ja eettinen pohdinta. Kestävän tulevaisuuden luomiseksi tarvitaan ymmärrystä globaalihaasteiden taustalla olevista juurisyistä sekä rakenteista, jotka ylläpitävät eriarvoisuutta. Tarvitaan toimintatapojen ja -mallien kokonaisvaltaista muutosta, jossa sekä kansalaisvaikuttamisen keinoilla että arjen teoilla on suuri merkitys.

Työpajan teemat ja työskentelytavat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi suomen kielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin, maantiedon, filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Lisää tietoa Rauhankoulun nettisivuilla: https://rauhanliitto.fi/rauhankoulu/opettaja-varaa-globaalikasvatuksen-tyopajat-syksylle

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Lukuvuonna 202122 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Meneillään on myös EU-rahoitteinen ”Peace School on Migration” -hanke, jonka kouluvierailuissa teemoina ovat pakolaisuus ja rauhankysymykset. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Europe hour -livetapahtuma kouluille

Tervetuloa mukaan 10.5.2021 seudulliseen YHDENVERTAISUUSTEKOJA – Europe Hour -tapahtumaan. Mukaan pääsee yksinkertaisesti oheisella Teams-linkillä klo 10.00 .Eri seutukunnan ala- ja yläkoululaiset lähettävät terveisensä juuri teille! Te voitte vain nauttia, katsella ja kuunnella. Tervetuloa mukaan!

Seutumme eri kuntien oppilaat esittävät tekoja,joita he lupaavat tehdä yhdenvertaisemman tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Katso tapahtuman mainos ja tiedot alla olevasta esitteestä:

Oppilaskuntatapaaminen etänä 11.5. klo 9-12

Opinkirjo järjestää yhteistyössä Korkalovaaran koulun ja Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanpalveluiden kanssa yhtenäis- ja yläkoulujen oppilaskunnille tapaamisen 11.5. klo 9-12 etänä.

Yläkoulujen oppilaskuntaseminaarin tavoite on jakaa tietoa oppilaskuntatoiminnasta eri kouluissa. Tilaisuudessa keskustellaan korona-ajan oppilaskunnan toiminnasta, ja samalla luodaan katse jo ensi syksyyn teemalla #korona-exit. Oppilaskuntaseminaarissa työstetään ideoita siitä, miten oppilaskuntatoiminta jatkuu poikkeusolojen helpottumisen myötä. 

Teemoina mm:  

 • Onko tarvetta puhaltaa omaan kouluun yhteishenkeä? 
 • Millaista toimintaa käynnistetään jälleen?
 • Miten oppilaat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan taas kouluyhteisössään?

Tilaisuuden yhtenä tavoitteena on mahdollistaa nuorten vertaiskeskustelu osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Ohjelma koostuu Perttu Pölösen tulevaisuutta luotaavasta puheenvuorosta, ryhmäkeskusteluista ja -töistä. Mukaan mahtuu noin 10 yläastetta ja kustakin koulusta korkeintaan viisi nuorta.

Seminaarin sisältö ja houstaus tehdään rovaniemeläisten Jimin ja Sylvan kanssa. Mukana myös Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan palvelut.

Aika on 11.5. klo 9.00-12.00 taukoineen. 

Ohjaajan läsnäolo ei ole välttämätön. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset https://link.webropolsurveys.com/S/F6AE3D33063B8AA6

 —

yst. Tiina Karhuvirta

Ympäristötoiminnan yhteistyötä koulullenne

 1. Vinkkinä opetukseen etänä seurattava Nuorten Nuotiotuokio ke 21.4. klo 18.

Ilmastokriisi, luontokato, kestävä tulevaisuus  

Kannattaako meidän Tampereella tehdä mitään? Onko paikallisella toiminnalla merkitystä?   

Nuorten nuotiotuokiossa keskiviikkona 21.4. klo 18 keskustellaan ympäristöstämme ja siitä, millä teoilla on merkitystä. Nuotiotuokio koostuu ensin seurattavasta paneelikeskustelusta (klo 18-19) ja sen jälkeen yhteisestä keskusteluajasta.  

Mukana keskustelussa:  

·       Marika Vaasvainio – Fridays for Future  

·       Emma Pohja – Luonto-Liitto Hämeen piiri  

·       Jenni Lahtonen – Tehdas 108  

·       Elina Pulliainen – Kestävä Tampere 2030 -ohjelma  

·       Elina Seppänen – Energia- ja ilmastoasiantuntija  

Nuotiotuokio järjestetään Nuorten Tampere -discordissa. Mukaan servulle: https://discord.gg/yzCkHbmerJ  

Asiantuntijoille voi esittää kysymyksiä etukäteen Bit.ly/Nuotiotuokio   

Tervetuloa mukaan seuraamaan ja keskustelemaan!  

Nuotiotuokion järjestää Luonto-Liiton Hämeen piirin Ekokipinä-hanke ja Tampereen kaupungin nuorisopalvelut  

2. Ilmoittautuminen auki Nuorten ympäristöleirille Antaverkassa: 

http://www.luontoliitto.fi/lhp/ajankohtaiset/nuorten-ymparistoleiri 

3. Nuorten ympäristötoiminnan tila saapuu…teidän koululle?  

Ekokipinä-hankkeen vierailuilla ja järjestämässä toiminnassa nuoret voivat esim. jakaa toisten nuorten ja hankekoordinaattorin kanssa ajatuksia, kertoa, millaista ympäristötoimintaa haluaisi nuorille järjestettävän, ideoida ilmasto-/ympäristötekoja ja jättää kysymyksiä asiantuntijoille ja päättäjille. 

Onko teillä tulossa esim. kevätseurantaa, ympäristön siistimistalkoita tai muita ympäristövaikuttamisprojekteja ja toimintapäiviä? Haluaisitteko tuottaa sisältöä Nuorten ympäristötoiminnan sosiaalisen median kanaville tai Nuorten Luonto -lehteen? 

Olkaa rohkeasti yhteydessä, niin ideoidaan yhteistyötä!

Ystävällisin terveisin,

Anni Eskonen

Ekokipinä-hankkeen koordinaattori

Ekokipinä – ympäristötoiminnan mahdollisuuksia nuorille

nuorisotyön ja -toiminnan ympäristökasvatuksen kehittäminen 

etunimi.sukunimi (at) luontoliitto.fi

Orivedellä kehitetään Erasmus+ -hankkeiden avulla koulujen toimintakulttuurista entistä kestävämpää ja vastuullisempaa

Oriveden koulujen Erasmus+ -hankkeissa oppilaat ovat mukana aktiivisina toimijoina. Oppilaiden aktiivinen rooli koulun toiminnan kehittäjinä tuo kehittämistyön ruohonjuuritasolle ja tekee sen näkyväksi koulun arjessa. 

Oriveden kaupungissa on viime vuosina otettu merkittäviä askeleita ympäristökasvatuksen saralla. Keskeinen rooli tässä työssä on ollut Oriveden koulujen Erasmus+ -kansainvälisyyshankkeilla. Jokaisella Oriveden alakoululla, yläkoululla ja lukiolla on tällä hetkellä käynnissä yksi tai useampi Euroopan unionin rahoittama Erasmus+ -hanke. Useamman hankkeen teemana on kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Viime syksynä käynnistynyt Oriveden yhteiskoulun ja lukion yhteinen Erasmus+ -hanke Hello Teenager! on mahdollistanut ympäristökasvatuksen nostamisen keskiöön koulun toiminnan kehittämisessä. Oriveden yhteiskoulu on lähtenyt mukaan Vihreä lippu -ohjelmaan. Yhteiskoululla on käynnistynyt oma ympäristöagentti-toiminta, johon kaikki halukkaat koulun oppilaat voivat lähteä mukaan. Oriveden lukio puolestaan lähtee tavoittelemaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia. Tavoitteena on saavuttaa sertifikaatti koulun Erasmus+ -hankkeen hankekauden päätteeksi syksyllä 2022. Keke-työtä toteuttavat yhteistyössä lukion Erasmus+ -tiimi, koulun hyvinvointiagentit sekä UNESCO-tiimi. Lukio-opiskelijoilla on keskeinen rooli toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Orivedellä on panostettu vahvasti koulun henkilökunnan koulutukseen. Jokaiselta Oriveden koululta löytyy yksi tai useampi ympäristökasvattaja. Tällä hetkellä neljä Oriveden yhteiskoulun ja lukion opettajaa osallistuu osana Erasmus+ -hanketyöskentelyä Syklin ympäristökasvattajan koulutusohjelmaan ulkona oppimisen painotuksella. Koulutuksessa opettajat laativat kouluille oman ympäristökasvatussuunnitelman. Oriveden esimerkillisen mittava panostus opetushenkilöstön koulutukseen varmistaa koulujen toimintakulttuurin kehittämisen ja ympäristökasvatuksen vakiinnuttamisen osaksi koulujen toimintaa. 

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on Orivedellä kaikkien koulujen yhteinen tavoite. Kansainvälisyys ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen muodostavat toisistaan erottamattoman kokonaisuuden. Oriveden koulujen kansainvälisyys-tiimin nimi vaihtui viime keväänä kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimiksi, mukana tiimissä ovat nyt koulujen kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen vastuuhenkilöiden lisäksi myös koulujen keke-vastaavat. 

Oriveden koulujen edustus on mukana seudullisissa kehittämisverkostoissa ja Oriveden lukio kuuluu kansainväliseen Unesco-koulujen verkostoon. Maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvattaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä ympäristön, kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden suojeleminen ovat keskeisiä Unesco-kouluverkoston toiminnan tavoitteita. 

YK:n Agenda 2030 tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tehtävä työ yhdistävät kouluja ympäri maailmaa. Oriveden koulujen kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimi kokoontuu ympäri lukuvuoden säännöllisesti ja suunnittelee miten Orivedellä tuetaan lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi ja vastuullisiksi maailmankansalaisiksi. 

Lue lisää aiheesta Ympäristökasvatuslehden 1/2021 julkaisusta.

Jenni Decandia, Oriveden yhteiskoulu ja lukio

Oriveden kansainvälisyyden ja kestävän tulevaisuuden tiimin puheenjohtaja sekä Hello Teenager! -hankkeen hankekoordinaattori

Transformer 2030 – tulevaisuuden tekijät

 
**huom! Kevään 2021 koulutukset järjestetään etäkoulutuksina Zoom-verkkoalustalla** 

Eväitä kestävän tulevaisuuden taitamiseen 

Tuntuuko kestävän tulevaisuuden ajatteleminen mahdottomalta? Koetko, että isot ja mutkikkaat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden kasvu, ovat liian isoja haasteita ratkaistaviksi?  

Tulevaisuuskuvamme voivat olla usein lannistavia, minkä vuoksi tarvitaan kykyä kuvitella vaihtoehtoisia, toivottavampia ja kestävämpiä tulevaisuuksia, eli konkreetteja utopioita. Mutta miten konkreetti utopia rakennetaan ja mitä se tarkoittaa ekologisen kestävyyden, sukupuolten moninaisuuden tai kulutuskriittisyyden näkökulmista?   

Tässä koulutuksessa syvennetään omaa osaamista kestävän tulevaisuuden ydinteemoista ja sovelletaan tulevaisuusajattelua menetelmänä kasvatuksessa ja opetuksessa.  

”Tulevaisuusajattelulihakseni on löydetty!” 
 

Mitä saat koulutuksesta?  

 • Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön.   
 • Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuslukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta.   
 • Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden ja transformatiivisen oppimisen kautta omassa yksikössä ja oppilaitoksessa on mahdollista.   
 • Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta.   
   

”Merkittävin koulutuksen aikaansaama muutos oli oman ammatti-identiteetin vahvistuminen, koin verkostoituneeni ja sain hyviä näkökulmia kasvatustyöhön.” 
 

Kenelle?   

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. Koulutuksessa on kaikille yhteisiä sekä kullekin kohderyhmälle suunnattuja osioita. Odotamme osallistujilta sitoutumista koulutuskokonaisuuteen, eli verkko-opetuspäiviin ja niiden välillä toteutettavaan kokeiluun omassa työssä. Koulutus on osallistujille maksuton. 

Koulutuksen sisältö ja toteutus  

Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme koulutuspäivää sekä projektityön toteutuksen omassa oppilaitoksessa. Transformer 2030 -hanke huipentuu vuoden 2021 lopussa järjestettävään päätösseminaariin, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä ja päätösseminaari on laajuudeltaan 0,5 opintopistettä.  

Ilmoittaudu verkkokoulutukseen alla olevista linkeistä! 

Verkkokoulutus: Etelä-Suomi kevät 2021  

Verkkokoulutus: Länsi-Suomi kevät 2021 

Verkkokoulutus: Pohjois-Suomi kevät 2021 

Kouvola syksy 2021 

Kuopio syksy 2021 

Kouluttajina ja sparraajina toimivat hankkeessa mukana olevien tahojen asiantuntijat 

African Care ryAmnesty International Suomen osastoEettisen kaupan puolesta Eetti ryYmpäristökasvatusjärjestö FEE Suomi rySuomen PakolaisapuRauhankasvatusinstituutti rySuomen RauhanliittoSeta rySuomen Lähetysseura, Suomen Rauhanpuolustajat ja Taksvärkki ryLasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kudelma – kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto, Tohtorikoulutettava, Emma Kurenlahti (VO, KM, aikuisopettajan pedagoginen pätevyys) ja tutkija ja opettajankouluttaja Antti Rajala, Helsingin yliopisto, Helsingin yliopisto koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Transformer 2030 koulutus on Opetushallituksen rahoittama, ja sitä koordinoi Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry

Lisätietoa koulutuksesta antaa:  

Projektipäällikkö Charlotta Holmström 

charlotta.holmstrom(at)fingo.fi 

https://www.globaalikasvatus.fi/verkosto/tukea-opetukseen/transformer-2030-hanke

Kurkkaa myös hankkeen blogit: 

https://www.globaalikasvatus.fi/blogit-ja-artikkelit/blogit/tulevaisuus-tehdaan-yhdessa-transformer-2030-opettajien-ja 
https://www.globaalikasvatus.fi/blogit-ja-artikkelit/blogit/utopia-paikka-jota-ei-viela-ole  

Opettaja, varaa ryhmällesi globaalikasvatuksen etäpajat!

Piirroskuvassa kaksi värikkäisiin vaatteisiin pukeutunutta lasta katsoo kameraan. Huivipäinen tyttö pitelee rauhanmerkkilippua ja pienempi lapsi heiluttaa kättään.

Rauhankoulun maksuttomat globaalikasvatuksen työpajat ovat nyt varattavissa marras-helmikuuksi! Syksyn ja talven pajat pidetään koronatilanteen vuoksi pääsääntöisesti etäyhteyksin. Pajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta sekä laaja-alaista osaamista.

Rauhankoulun työpajat on tarkoitettu peruskoulun 5.-9. luokille ja lukio-opiskelijoille. Ne käsittelevät globaaleja kehityskysymyksiä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030). Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla oppilaat ja opiskelijat pääsevät harjoittelemaan maailmankansalaisen taitoja, kuten erilaisten näkökulmien ottamista ja vaikuttamisen taitoja.

Työpajan teemat ja työskentelytavat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin, maantiedon, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Etäpajojen toteutus

Talvikaudella marras- helmikuussa pajat pidetään etäyhteyksin. Opettaja ja oppilaat voivat olla luokkatilassa ja Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä luokkaan.

Etäpajan kesto on kaksi oppituntia. Vierailu toteutetaan koulun oman etäyhteysalustan välityksellä (Teams/ Meet) ja osallistumisen tukena hyödynnetään yläkoululaisten ja lukioryhmien kanssa Kahoot!- ja Mentimeter-sovelluksia. Paja sisältää ryhmätyöskentelyä, keskusteluja, tarinallisuutta ja tiedollisia osuuksia.

Globaalikasvatuksen työpajojen sisältö

Rauhankoulun pajat räätälöidään kunkin ikäryhmän mukaan.

Lukioryhmien työpajat tukevat LOPS2019 laaja-alaista osaamista, erityisesti eettisyyttä, vuorovaikutusosaamista, yhteiskunnallista osaamista sekä globaaliosaamista.

Peruskoulun 5.-9. luokkien pajat tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS2014) tavoitteita.

Opiskelijat saavat mahdollisuuden tutkia ja harjoitella maailmankansalaisen taitoja ja etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n mukaisesti.

Rauhankoulu kannustaa osallistujia kriittiseen ajatteluun, erilaisten näkemysten väliseen neuvotteluun sekä luovaan ongelmanratkaisuun. Oppijoita ohjataan vaateteollisuuteen liittyvän esimerkin kautta pohtimaan globaalia keskinäisriippuvuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Työpajan aikana osallistujia ohjataan ymmärtämään, miten omat valinnat ja teot kytkeytyvät globaalin keskinäisriippuvuuden kautta yhteisöjen, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvointiin sekä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Tavoitteena on, että nuoret rohkaistuvat toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta sekä oman arjen että yhteiskunnan tasolla, sekä saa mahdollisuuksia ratkaisujen yhdessä ideointiin.

Varaa nyt Rauhankoulua ryhmällesi syystalvelle!

Rauhankoulun varaukset voi tehdä

Puhelimitse: 050 597 9629

tai sähköpostitse: rauhankoulu@rauhanliitto.fi.

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Lukuvuonna 2020-21 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.