Globaalikasvatuksen työpajat yläkouluun ja toiselle asteelle

Globaalikasvatuksen työpajat yläkouluun ja toiselle asteelle – teemoina pakolaisuus ja kestävä rauha

Rauhankoulu tarjoaa globaalikasvatuksen työpajoja ajankohtaisista rauhan teemoista Tampereen seudun kouluille. Työpajat ovat kouluille maksuttomia. Vapaita aikoja on vielä keväälle 2022.

Työpajoissa syvennytään ajankohtaisiin rauhankysymyksiin ja pakolaisuuteen Afganistaniin tai Etelä-Sudaniin sijoittuvien tarinoiden kautta. Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla pohditaan konfliktien taustalla olevia juurisyitä sekä harjoitellaan maailmankansalaisen taitoja kuten erilaisten näkökulmien ottamista, toisen asemaan asettumista ja vaikuttamisen taitoja.

Työpajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta sekä laaja-alaista osaamista. Teemat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, maantiedon, filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet koostuvat kullekin osallistuvalle ryhmälle yleensä kahdesta työpajasta (kesto 90 min per paja) sekä ennakkotehtävästä. Räätälöinti on mahdollista ryhmän mukaan.

Rauhankoulun varaukset voi tehdä sähköpostitse kouluvierailut@rauhanliitto.fi

tai puhelimitse 044 434 1224 / Hanna Heinilä

Huomioithan, että nämä työpajat eivät sovellu ryhmille, joissa on pakolaistaustaisia oppilaita. Työpajoissa käytettävät eläytymismenetelmät voivat herättää vahvojakin tunteita ja aiheet tulla lähelle, mikäli osallistujilla on omakohtaista kokemusta pakolaisuudesta. – Voit kysyä myös muita globaalikasvatuksen työpajojen sisältöjä ryhmällesi.

Lisää tietoa Rauhankoulun nettisivuilla: https://rauhanliitto.fi/rauhankoulu/ajankohtaista/rauhankasvatuksen-tyopajat-teemoina-pakolaisuus-ja-kestava-rauha

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Rauhankoulun kevään 2022 toimintakokonaisuudet toteutetaan osana EU-rahoitteista ”Peace School on Migration” -hanketta, jonka kouluvierailuissa teemoina ovat pakolaisuus ja rauhankysymykset. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Kohti kestäviä tulevaisuuksia

Miten tukea lasten ja nuorten kasvua muuttuvaan maailmaan?

Aika: torstai 17.3.2022 klo 13.30-16

Paikka: Teams-koulutus. Linkki lähetetään ilmoittautuneille päivää-kahta ennen koulutusta.

Kohderyhmä: Koko perusopetuksen henkilöstö, Kestävä tulevaisuus- tai Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa pohtivat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet kasvattajat ja opettajat

Kouluttaja: Tarja-Kaarina Lääperi, perusopetus, Globaali kestävä elämäntapa, Tampereen kaupunki

Koulutuksen tarkoituksena kirkastaa niitä tulevaisuustaitoja, joita jokainen lapsi ja nuori tarvitsee aikuistuessaan muuttuvassa maailmassa. Tämä tulevaisuustaitokasvatus on työmme yhteistä ydinaluetta. Mutta mitä tulevaisuustaidot ovat ja miten niitä viedään työn arkeen? Mitä tulevaisuusajattelu tarkoittaa kasvattajalle ja opettajalle? Miksi nämä asiat ovat välttämättömiä huomioida omassa työssä? Koulutuksessa saat tutkittua tietoa, vinkkejä ja arjen välineitä työhösi. Pohdimme yhdessä Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmän avulla tulevaisuusajattelun merkitystä omaan elämään ja valintoihin, työssä ja sen ulkopuolella.

Tulevaisuusajattelu ja tulevaisuustaidot ovat osa meidän yhteistä työtä, joten kaikki henkilöstön jäsenet ovat tervetulleita mukaan!

Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenteri Eeventeissä.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.3.2022

Koulutukseen mahtuu kaikki kiinnostuneet.

Lisätietoja koulutuksesta ja tulevaisuustaidoista voi kysyä Tarja-Kaarina Lääperiltä, tarja.laaperi@tampere.fi tai puhelin 040-3579684

Puhutaan suostumuksesta! Toimintaideoita seksuaalioikeuksien toteutumisen ja suostumuskulttuurin vahvistamiseksi

Kaipaatko työkaluja suostumuksen ja seksuaalioikeuksien käsittelemiseksi opetuksessa? Ota käyttöösi Amnestyn uusi Puhutaan suostumuksesta! -materiaali!

Materiaali sisältää yli 20 osallistavaa harjoitusta, joita voi toteuttaa eri oppiaineissa yksittäin tai laajempina kokonaisuuksina. Harjoituksissa nuoret pääsevät muun muassa keskustelemaan suostumuksesta erilaisten esimerkkien avulla, purkamaan median väkivaltamyyttejä ja harjoittelemaan vaikuttamista seksuaalioikeuksien puolesta.

Lataa materiaali heti käyttöösi Amnestyn kotisivuilta tai tule noutamaan paperinen versio Educa-messujen Kansalaisvaikuttamisen torilta 28.-29.1.2022!

https://www.amnesty.fi/amnestyn-materiaali-tarjoaa-kouluille-tyokaluja-suostumuskulttuurin-edistamiseen/

Olenko mukana kuulumassa? Työpaja oppilaille ja opiskelijoille yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivillä

Nuorten ääni kuuluviin 11.11.21 yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivillä

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivien Erätauko-työpajassa oppilaat ja opiskelijat saavat mahdollisuuden keskustella siitä, miten he kokevat ja näkevät kansainvälisyyden omassa koulussaan sekä miten he osallistuvat ja voisivat osallistua kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen.

Tilaisuus toteutetaan verkossa. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin linkki työskentelyalustalle.

Ohjeet opettajille

Toivomme, että välitätte tämän viestin oppilaille ja opiskelijoille omissa ryhmissänne, luokissanne ja koulussanne sekä mahdollistatte kiinnostuneiden oppilaiden osallistumisen. 

Oppilaat ilmoittautuvat mukaan yksilöinä ja osallistuvat Erätauko-työskentelyyn kukin omalta laitteeltaan. Ilmoittaudu tilaisuuteen alla olevasta linkistä.

 Aika: Torstai / Torsdag 11.11.2021  klo 9:00-11:00

Olenko mukana kuulumassa?

Tarkoituksena on kahden tunnin aikana pohtia, miten me lapset ja nuoret itse koemme kansainvälisyyden ja sitä kuinka kauas oma ääneni kuuluu. Kuuluuko ääneni kansainvälisyysprojektien suunnittelussa? Pääsenkö mukaan miettimään mitä hankkeissa tehdään? Miten hankkeisiin ja toimintaan pääsee mukaan? Olenko mukana rakentamassa globaalisti vastuullista koulua?

Erätaukomenetelmässä ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. Se perustuu kokemuksellisuuteen ja omiin mielipiteisiin. Keskusteluista kerätään osallistujien oivalluksia, joita voidaan ryhmän niin halutessa jakaa muille. 

Lue lisää erätaukomenetelmästä https://www.eratauko.fi/

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/olenko-mukana-kuulumassa-tyopaja-oppilaille-ja-opiskelijoille-yleissivistavan

Kestävän kansainvälisyyden iltapäivä 26.11.

Koulutus koostuu kolmesta noin tunnin osiosta. Jokaisessa osiossa voit valita toisen kahdesta vaihtoehdosta, johon osallistut. HUOM! Koulutusiltapäivän osallistujilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen, maksuttomaan lounaaseen klo 11 alkaen Vapriikin Valssi-ravintolassa.

Koulutus on maksuton ja sisältää lounaan ja iltapäiväkahvituksen.

Koulutuksen järjestää Tampereen alueen globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksen ja -opetuksen kehittämisryhmä.

Ajankohta: 26.11.2021 12:00 – 15:15
Paikka:Vapriikki, luentotilat, 2. kerros
Kouluttaja(t): Mari Vares, Tarja-Kaarina Lääperi, Tiina Sarisalmi, Tarja Kinnunen, Anu Lumiaho ja Outi Verkama.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.11.2021. Koulutukseen mahtuu enintään 60 henkilöä.

Kohderyhmä

Tampereen ja lähikuntien globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksesta kiinnostunut henkilöstö varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta.

Kuvaus

Kello 12-13

Globaali lukio – lukiolaisen reittejä taitavaksi maailmankansalaiseksi” Mari Vares, Hatanpään lukio, Tampereen kaupunki. (kohderyhmänä lukioiden ja yläkoulujen henkilöstö)

TAI:

”Globaali kestävä elämäntapa ja tulevaisuustaidot muuttuvassa maailmassa” Jenni Decandia, Kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija, Oriveden kaupunki

Kello 13-14:

”Erasmus +, Kansainväliset liikkuvat ja virtuaalihankkeet 2020 –luvulla” Tiina Sarisalmi, OPH, Oriveden kaupunki.

TAI:

”Opettajana maailmalla” Tarja Kinnunen, kieltenopettaja, Kauraslammen koulu, Ylöjärvi.

Lue aiheesta lisää täältä.

Kello 14:00-14:15 Kahvitauko

Kello 14:15 -15.15

”Kielet ja kansainvälisyys varhaiskasvatuksen arjessa” Anu Lumiaho, varhaiskasvatuksen opettaja, Kalkunvuoren päiväkoti, Tampereen kaupunki (max 25 osallistujaa)

TAI:

”Arjen vinkkejä monikielisyydestä ja –kulttuurisuudesta perusopetuksessa” Outi Verkama, koordinoiva opettaja (kielet ja kansainvälisyys), Tampereen kaupunki (max 25 osallistujaa)

Lisätietoja

Riikka Gummerus: riikka.gummerus@tampere.fi ja Tarja-Kaarina Lääperi tarja.laaperi@maailmankoulutampere

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN:

https://tampere.eeventti.fi/koulutukset/kestavan-kansainvalisyyden-iltapaiva-1318

Tulevaisuustaidot ja yhdenvertaisuustyö – Miten tukea lasten ja nuorten kasvua muuttuvaan maailmaan?

Koulutuksen tarkoituksena on kirkastaa niitä tulevaisuustaitoja, joita jokainen lapsi ja nuori tarvitsee aikuistuessaan muuttuvassa maailmassa. Tämä tulevaisuustaitokasvatus on työmme yhteistä ydinaluetta. Mutta mitä tulevaisuustaidot ovat ja miten niitä viedään työn arkeen? Mitä tulevaisuusajattelu tarkoittaa kasvattajalle ja opettajalle? Miksi nämä asiat ovat välttämättömiä huomioida omassa työssä? Koulutuksessa saat tutkittua tietoa, vinkkejä ja arjen välineitä työhösi. Pohdimme yhdessä Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmän avulla tulevaisuusajattelun merkitystä omaan elämään ja valintoihin, työssä ja sen ulkopuolella. 

Lisäksi tutustumme uuteen kolmivuotiseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan, jonka pohjana on juurikin tulevaisuuden maailmassa tarvittavat arvot ja taidot. 

Tulevaisuusajattelu ja tulevaisuustaidot ovat osa meidän yhteistä työtä, joten kaikki henkilöstön jäsenet ovat tervetulleita mukaan! 

Ajankohta: 18.11.2021 13:30 – 16:00
Paikka: Teams-koulutus. Linkki lähetetään ilmoittautuneille päivää-kahta ennen koulutusta.
Kouluttaja(t) :Tarja-Kaarina Lääperi, perusopetus, Globaali kestävä elämäntapa, Tampereen kaupunki

Ilmoittautuminen viimeistään 12.11.2021 

Koulutukseen mahtuu kaikki kiinnostuneet.

Kohderyhmä

Koko perusopetuksen henkilöstö, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa pohtivat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta ja tulevaisuustaidoista voi kysyä Tarja-Kaarina Lääperiltä, tarja.laaperi@tampere.fi tai puhelin 040-3579684

Ilmoittaudu koulutukseen:

https://osake.eeventti.fi/koulutukset/tulevaisuustaidot-ja-yhdenvertaisuustyo-miten-tukea-lasten-ja-nuorten-kasvua-muuttuvaan-maailmaan-1252

Koulutus: Koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa

Kestävä kehitys on aikamme suuri haaste, johon koulun on vastattava. Se haastaa meidät etsimään uusia ratkaisuja, muuttamaan totuttuja tapoja toimia ja vaikuttamaan kasvattajan roolissamme. Tämä koulutus vahvistaa opetusalan ammattilaisten sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän kehityksen teemoista.

Koulutus antaa välineitä, vauhtia ja vertaistukea kestävän kehityksen työn kehittämiseen omassa koulussa. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Plan International Suomen Globaalikoulu ja Tampereen Maailmankoulu.

Koulutuksen ajankohta: 11.11.2021 13:00 – 16:00
Paikka Teams koulutus. Linkki lähetetään ilmoittautuneille.
Kouluttaja(t) Leena Honkasalo, globaalikasvatuksen asiantuntija, Plan International Suomi

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu peruskoulun henkilöstölle ja johdolle.

Koulutukseen otetaan enintään 25 henkilöä.

Koulutuksen sisältö:

Sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys koulussa ja opetussuunnitelmissa Toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kannalta Käytännön vinkkejä kestävän kehityksen kasvatukseen

Koulutuksen jälkeen

tiedät, mitä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja miten ne liittyvät opetussuunnitelmiin ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tunnet erilaisia pedagogisia ratkaisuja ja materiaaleja kestävän kehityksen kasvatukseen tiedostat, mikä on koulun toimintakulttuurin merkitys ja miten toimintakulttuuria voi kehittää niin, että se tukee kestävän kehityksen kasvatusta.

Opettajien palautetta koulutuksesta:

”Keskusteleva ja jakava ilmapiiri, monipuoliset työtavat”

”Kiitos! Sain uusia ajatuksia toimijuudesta. Toiminta tuo toivoa, näin on!”

”Loistava materiaali, opettajat, porukka”

Lisätietoa täällä:

Lisätietoja

Tarja-Kaarina Lääperi, Globaali kestävä elämäntapa, Tampereen kaupungin perusopetus, sivistyspalvelut, tarja.laaperi@tampere.fi

Ilmoittaudu koulutukseen:

https://osake.eeventti.fi/koulutukset/koulu-kestavaa-tulevaisuutta-rakentamassa-1249

Rauhankoulun työpajat syksylle

Rauhankoulun globaalikasvatuksen työpajat saatavilla etäyhteyksin tai ulkona

Monipuolisin työtavoin pidettävät työpajat on suunnattu peruskoulun 4.– 9. luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Toiminta on kouluille maksutonta.

Rauhankoulun teemoina ovat globaalivastuu, Agenda 2030 – kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus, eriarvoisuuden vähentäminen, rauha ja vaikuttaminen. Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla harjoitellaan maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen tähtääviä taitoja kuten erilaisten näkökulmien ottamista, neuvottelua ja vaikuttamisen taitoja.

Rauhankoulun työpajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan toiveiden mukaan.

Ulkona pidettävät draamapajat sopivat syksyn alkuun

Ulkotiloissa toteutettavat Rauhankoulun kokonaisuudet muodostuvat kullekin ryhmälle yleensä kahdesta globaalikasvatuksen draamapajasta (kesto 2 oppituntia per paja) sekä ennakko- ja välitehtävästä. Paikaksi sopii esimerkiksi koulunne piha tai lähipuisto. Kouluvierailijat noudattavat THL:n hygieniaohjeita ja turvavälejä.

Työpajat saa myös etäyhteyksin

Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä ryhmään. Oppilaat voivat olla joko lähiopetuksessa luokkatilassa tai etäopetuksessa kotonaan. Etäpajan kesto on yleensä kaksi oppituntia (kaksoistunti, 90 min). Lukion etäpaja voidaan tarvittaessa tiivistää 75 minuuttiin. Saatavilla on myös pidempiä globaalikasvatuksen kokonaisuuksia. Vierailu toteutetaan koulun oman etäyhteysalustan välityksellä (Teams/ Meet).

 
Rauhankoulun varaukset voi tehdä numeroon 044 434 1224

tai sähköpostitse kouluvierailut@rauhanliitto.fi

Etäpajojen sisällöistä:

  • Alakoulun etäpajoissa korostuu toiminnallisuus – ohjaajan lyhyet puheenvuorot rytmittyvät osallistavien tehtävien väliin. Monipuolisten työtapojen avulla opitaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, pohditaan omaa suhdetta kestävään kehitykseen ja ideoidaan arjen tekoja kestävän kehityksen puolesta.
  • Yläkoulun etäpajoihin sisältyy ryhmätehtäviä ja tiedollisia osuuksia mm. kestävän kehityksen sosiaalisesta ulottuvuudesta ja globaalista keskinäisriippuvuudesta sekä globaalivastuun kysymyksistä. Tarkastelemme globaalihaasteiden taustalla olevien juurisyitä ja syy-seuraussuhteita, sekä vaikuttamisen tapoja. Pajaan voidaan valita joko Afganistanin tilanteesta ja pakolaisuudesta kertova tarina, tai globaalin vaateteollisuuden eettisyydestä kertova tarina.
  • Toisen asteen pajoissa painottuu systeeminen ajattelu ja eettinen pohdinta. Kestävän tulevaisuuden luomiseksi tarvitaan ymmärrystä globaalihaasteiden taustalla olevista juurisyistä sekä rakenteista, jotka ylläpitävät eriarvoisuutta. Tarvitaan toimintatapojen ja -mallien kokonaisvaltaista muutosta, jossa sekä kansalaisvaikuttamisen keinoilla että arjen teoilla on suuri merkitys.

Työpajan teemat ja työskentelytavat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi suomen kielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin, maantiedon, filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Lisää tietoa Rauhankoulun nettisivuilla: https://rauhanliitto.fi/rauhankoulu/opettaja-varaa-globaalikasvatuksen-tyopajat-syksylle

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Lukuvuonna 202122 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Meneillään on myös EU-rahoitteinen ”Peace School on Migration” -hanke, jonka kouluvierailuissa teemoina ovat pakolaisuus ja rauhankysymykset. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.