Globaalikasvatus ja uusi POPS

Kevätlukukausi on vierähtänyt jo hiihtolomaviikolle. Onkin aika suunnata katseet kohti uutta peruskoulun opetussuunnitelmaa.

Vastaan tässä postauksessani kysymykseen, että miksi opettajan pitäisi globaalikasvattaa eli miksi globaalikasvatuksen tulisi olla jokaisen opettajan arkityötä. Vastaukselle normipohjan antaa uusi POPS.

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohja rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, demokratian, kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän elämäntavan kunnioittamiselle. Globaalin vastuun käsitteleminen on opetussuunnitelmatavoitteen lisäksi myös tapa edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa koulumaailmassa.

Uusi opetussuunnitelma sisältää 4 tasoa: 1) Arvopohjan, 2) L-tasot eli laaja-alaiset kokonaisuudet, 3) T-tasot eli oppiainekohtaiset tavoitetasot ja 4) S-tasot eli oppiainekohtaiset sisällöt. Laaja-alaisia kokonaisuuksia on yhteensä 7 ja esittelen niistä tässä kolme, jotka liittyvät vahvasti globaalikasvatuksen tavoitteisiin ja sisältöihin.Jokaisessa kohdassa on myös suora lainaus opetussuunnitelmasta.

1. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
”Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana.”
”Heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä.”
2. Monilukutaito (L4)
”Oppilaille taitoja ymmärtää monimuotoisia kulttuurisen viestinnän muotoja.”
”Tarkastellaan ja pohditaan eettisiä kysymyksiä.”
3. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
”Oppilaille osaamisperustaa kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi.”
”Oppilaat harjoittelevat asioiden kriittistä tarkastelua ja sovittelua.”
”Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.”
”Heitä ohjataan ymmärtämään omien tekojen ja valintojen vaikutuksia.”

L-tasot läpileikkaavat jokaista oppiaineitta. Tästä syystä JOKAINEN OPETTAJA ON GLOBAALIKASVATTAJA. Nostan tässä esimerkeiksi globaalikasvatusteemojen näkymisen oppiainesisällöissä kuvaamataidon ja äidinkielen OPSit.

Oppiainesisällöt (S-tasot)
Kuvataide (3-6 lk)
”Oppiaineen tehtävä on ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin.”
Äidinkieli & kirjallisuus (3-6 lk)
”Muiden oppiaineiden ja kotien kanssa auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa.”
”Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. ”

Lopuksi vielä muutama lainaus OPSin toimintakulttuurin kehittämistä tukevista periaatteista, jotka ovat yhteneväisiä globaalikasvatuksen kanssa.

Hyvinvointi ja turvallinen arki: ” Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan.”
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus: ”Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on tärkeä voimavara.”

Osallisuus ja demokraattinen toiminta: Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: ”Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.” Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)

Näiden sitaattien tarkoituksena on osoittaa mustaa valkoisella siitä, miksi globaalikasvatus on jokaisen opettajan velvollisuus. Globaalikasvatus ei saa jäädä vain koulun kieltten tai katsomusaineiden open tai kv-vastaavan harteille, vaan globaalikasvtuksen tulisi olla kouluarjessa mukana jokaisella opella. Parhaiten globaalikasvatus onnistuu osallistavilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Vinkkejä löydät osoitteesta: http://www.maailmankoulu.fi

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s