Kaikki kirjoittajan maailmankoulutampere artikkelit

VIHAPUHEESTA DIALOGIIN -koulutus

Aika: torstai 12.3.2020 kello 14-16.30
Paikka: Monitoimitalo 13, tila Stenvall, os. Satakunnankatu 13, Tampere
Kouluttaja: Plan International Suomi yhteistyössä Tampereen seudun Maailmankoulun kanssa
Kohderyhmä: Koulutuksessa käytettävästä Vihapuheesta dialogiin -materiaalistalöytyy harjoitteita sekä ala- että yläkouluun. Teemana koulutus sopii kaikille ja kasvattajat kaikilta asteilta ovat tervetulleita.
Ilmoittautuminen Eeventissä viimeistään 5.3.2020 mennessä.

Eettisen globaalikasvatuksen työkalu ja tuntisuunnitelmat: Ilmastonmuutos

HEADSUP –kysymyspatteristo

Kehittäjät: Dr. Karen Pashby (Manchester Metropolitan University) Dr. Louise Sund (Örebro University ja Mälardalen University)

https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/esri/projects/teacher-resource-project/Ethical-Global-Issues-Finnish.pdf

-Tuntisuunnitelmien aikataulua voi tiivistää kahteen oppituntiin tai vaihtoehtoisesti muokata syvällisempäänkin käsittelyyn esimerkiksi teemakurssille

-Työväline sopii minkä tahansa kestävän kehityksen teeman eettiseen tarkasteluun

-Pilotoitu Tampereella FI2-kurssilaisten kanssaprotest-2265287_960_720

VIITEKEHYS

“Vuonna 2015 kansallisvaltiot ympäri maailman hyväksyivät Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG), jotka ohjaavat kaikkien valtioiden toimia kohti parempaa elämää yhteisellä planeetallamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoite 4 peräänkuuluttaa kaikille korkealaatuista koulutusta. Tavoite 4.7 vaatii, että kaikki oppijat saavat koulussa kestävän kehityksen ja maailmankansalaisuuden edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot muiden arvoperusteisten koulutusmuotojen lisäksi.”  Artikkeli s. 2

Unescon globaalikasvatuksen määritelmän mukaan globaalikasvatuksen tavoitteena on:

Tukea oppilaita uudelleenarvioimaan oletuksia, maailmankatsomuksia ja valtasuhteita valtavirtaisissa keskusteluissa ja ottamaan huomioon systemaattisesti aliedustetut/marginalisoituneet ihmiset/ryhmät.” Artikkeli s. 2

LOPS2019 LUONNOS

Sivistys on taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. ..taito ja tahto käsitellä inhimillisten pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välisiä ristiriitoja eettisesti, myötätuntoisesti ja ratkaisuja etsimällä

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys..Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Lukio-opetus kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n mukaisesti.

  • Eettisyys mainittu n. 50 kertaa
  • Kriittisyys mainittu 134 kertaa
  • Laaja-alaisuus. Opintokokonaisuudet, moduulien yhdistäminen (oppiainerajojen madaltaminen, ylittäminen)

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen teemana: ilmastonmuutos

Menetelminä: Kriittinen media-analyysi, HEADSUP- kysymyspatteristo

Tavoitteena: Stereotypioiden purku, normikriittisyys, valtavirta-ajattelun purkaminen, maailmankuvan avartaminen, oman toiminnan arviointi

Sisällöt: Filosofia, ET, äidinkieli, S2, maantiede, yhteiskuntaoppi, historia, psykologia, uskonto, miksei myös menelminä kuvaamataito ja tvt?

Eettisen globaalikasvatuksen työkalu ja tuntisuunnitelmat

Ilmastonmuutos, ilmiön kriittinen tarkastelu  (Liite 1)

Termejä kriittisen analyysin tueksi (Liite 2)

Kirjalitta liikuttaa!

Lastenkirjainstituutin ja Sanataideyhdistys Yöstäjän järjestämä Kirjalitta -sanataide- ja lastenkirjallisuusfestivaali järjestetään Tampereella viidettä kertaa. 4.–10.11.2019 järjestettävän festivaalin teemana on liikunta ja urheilu.

Kirjalitta 2019 nostaa esiin liikunta-, urheilu- ja peliaiheista lastenkirjallisuutta ja pohtii, miten tarinat ja liikkuminen yhdistyvät toisiinsa. Festivaaliviikon ohjelmaan kuuluu tuttuun tapaan kirjailija- ja asiantuntijavierailuja, sanataidepajoja ja esityksiä, Nuoret kirjoittavat kaupunkia -tekstinäyttely, Kirjalitan koululaispäivä Metsossa torstaina 7.11, Kirjaviisaat-kirjatietokilpailu, Nuortenkirja nyt! -seminaari sekä Kirjalitan päätapahtuma Kulttuuritalo Laikussa ja Lastenkulttuurikeskus Rullassa lauantaina 9.11.

Tutustu Kirjalitta-viikon ohjelmaan osoitteessa www.kirjalitta.fi.

Kirjalitta on koko perheen lastenkirja- ja sanataidefestivaali, jossa kirjat astuvat ulos kansistaan, tekstit yllättävät kulkijan odottamattomissa paikoissa, ja jossa kirjat, kirjailijat ja nuorten omat tarinat kohtaavat. Vuodesta 2015 saakka järjestetty festivaali tarjoaa lapsiperheille ja nuorille oivaltavia tilaisuuksia tarttua tarinaan, lasten ja nuorten omia tekstejä unohtamatta. Festivaalin järjestävät Lastenkirjainstituutti ja Sanataideyhdistys Yöstäjä yhdessä tamperelaisten ja valtakunnallisten kirja- ja lastenkulttuuritoimijoiden kanssa.

Kirjalittaa voi seurata myös somessa tunnisteilla #kirjalitta ja #kirjalittaliikuttaa.

Ja nyt keksimään, miten Kirjalittaa leikitään:

https://kirjalitta.fi/2019/09/23/osallistu-kilpailuun-kuinka-kirjalittaa-leikitaan/

 

 Lisätiedot:
Minttu Tervaharju, Sanataideyhdistys Yöstäjä

Uusi verkkokoulutus tarjoaa avaimia kestävän kehityksen koulukulttuurin rakentamiseen – ilmoittaudu nyt!

Kuinka rakentaa yhdenvertaista ja moninaisuutta arvostavaa kouluyhteisöä? Mitä kestävän kehityksen koulukulttuuri tarkoittaa? Kuinka käsitellä monimutkaisia globaaleja ilmiöitä ymmärrettävällä ja arkipäivään linkittyvällä tavalla? Kuinka rohkaista oppilaita aktiiviseen kansalaisuuteen?

Osallistu Plan International Suomen ja Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometin järjestämään tiiviiseen ja vuorovaikutteiseen verkkokoulutukseen “Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa” vaikka kotisohvaltasi. Koulutukseen osallistuaksesi tarvitset oman tietokoneen internetyhteydellä sekä mikrofonilliset kuulokkeet.

Koulutuksessa käsitellään teemoja, kuten yhdenvertaisuus ja vihapuhe, kestävän kehityksen tavoitteet ja aktiivinen kansalaisuus. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyyn opetuksessa, globaalien ongelmien juurisyiden pohdintaan ja oman toiminnan globaalien vaikutusten ymmärtämiseen.

Koulutus on 0,5 op laajuinen ja se koostuu viidestä 1,5h verkkokoulutuksesta sekä itsenäisesti suoritettavista reflektiivisistä välitehtävistä. Koulutus soveltuu yläkoulun ja lukion opettajille ja rehtoreille.

Verkkokoulutuspäivät: 29.10, 5.11, 12.11, 19.11 ja 26.11 kello 16.15-17.45

 

Koulutuksen jälkeen:

  • ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
  • tiedät, mitä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kuinka käsitellä niitä opetuksessa
  • tiedät, mitä ovat normit ja etuoikeudet ja miten ne vaikuttavat vihapuheilmiöön
  • ymmärrät, minkälaisilla keinoilla vihapuhetta voidaan ennaltaehkäistä koulumaailmassa
  • osaat edistää yhdenvertaisuutta ja tukea oppilaiden osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta

 

Ilmoittautuminen  verkkolomakkeella 25.10.2019 mennessä

Koulutus toteutetaan OPH:n opettajien täydennyskoulutusrahoituksella.

 

Lisätietoja: globaalikasvatuksen suunnittelija Anna-Kaisa Hiedanniemi Plan

 

Tilaa kouluvierailijat pitämään globaalikasvatuksen draamapajat ryhmällesi

Rauhankoulu tarjoaa peruskoulun 4. – 9. luokille toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Toiminta on maksutonta Tampereen kouluille.

Keskeisinä teemoina ovat globaalit kehityskysymykset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Draaman avulla harjoitellaan toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan toiveiden mukaan.

Varaa nyt Rauhankoulua ryhmällesi syyskaudelle!

Rauhankoulun kokonaisuus muodostuu kullekin ryhmälle kahdesta globaalikasvatuksen draamapajasta (kesto on 2 – 3 oppituntia) sekä ennakko- ja välitehtävästä. Tilana voi toimia esimerkiksi suurehko luokkahuone, josta pulpetit voidaan siirtää sivuun. Suositeltava ryhmäkoko on 14 – 26 oppilasta.

Liitetiedostona on esite, josta löytyy tietoa Rauhankoulun toimintapäivistä ja niiden varaamisesta.

Lisää tietoa sisällöistä nettisivuillamme: rauhankoulu.fi
Rauhankoulun varaukset voi tehdä numeroon 050 597 9629
tai sähköpostitse: rauhankoulu (at) rauhanliitto.fi
Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Lukuvuonna 2019-2020 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella.

Ovet auki maailmaan! Kielet, kulttuurit ja kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

 

Aika: Torstaina 3.10.2020 kello 13.30 – 16.30

Paikka: Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, 33100 Tampere

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstö ja muut aiheesta kiinnostuneet

Koulutuksen sisältö:

aloitusluento: ”Kielitietoisuus kasvatuksessa ja opetuksessa” Katja Mäntylä, professori, Turun yliopisto

varhaiskasvatus työpaja 1:”Arjen työkaluja kv- ja kielikasvatukseen varhaiskasvatuksessa” Anu Lumiaho, LTO, Kalkunvuoren päiväkoti

varhaiskasvatus työpaja 2: ”Ovet auki maailmaan: maailmankansalaisen taidot ja kv-yhteistyö varhaiskasvatuksessa” Tommi Sidoroff, esiopettaja, Kurikankulman koulu ja Tarja-Kaarina Lääperi, opettaja, Tampereen seudun Maailmankoulu

https://tampere.eeventti.fi/koulutukset/ovet-auki-maailmaan-varhaiskasvatus-879

perusopetus työpaja 1:”Kulttuuritietoisia käytänteitä opetukseen” Maija Yli-Jokipii, väitöskirjatutkija, yliopisto-opettaja, Div-Ed-hanke, Tampereen yliopisto

perusopetus työpaja 2: ”Ovet auki maailmaan: maailmankansalaisuus ja vastuullisuus koulujen kansainvälisessä yhteistyössä” Tiina Sarisalmi, projektikoordinaattori, Oriveden kaupunki

https://tampere.eeventti.fi/koulutukset/ovet-auki-maailmaan-perusopetus-880

Koulutus koostuu yhteisestä luennosta ja kahdesta 45 minuutin mittaisesta työpajasta. Pajoissa käsitellään kielten opetusta, kieli- ja kulttuurikasvatusta sekä kansainvälisyyttä eri näkökulmista, keskustelulle tilaa antaen. Valitse ilmoittautuessa osallistutko varhaiskasvatuksen vai perusopetuksen pajoihin. Koulutuksessa on kahvitarjoilu tauon aikana.

Koulutuksen aikataulu:

13.30 aloitus

13.35-14.20 yhteinen luento

14.20-14.30 keskustelua

14.30-14.55 kahvitus

14.55-15.40 pajat

15.45-16.30 pajat

Koulutukseen mahtuu max. 30 henkilöä varhaiskasvatuksen ryhmään ja 30 henkilöä perusopetuksen ryhmään. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.9.2019.

Koulutuksen järjestäjinä toimivat Tampereen kaupunki sekä Alueellinen kv-kehittämishanke.

Globaalikasvatusta lukio-opettajille filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimissä

Rauhankasvatusneuvolan Hanna Niittymäki pitää työpajan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä.

Heidi Meltovuo esittelee Manchesterin yliopistossa kehitetyn eettisen globaalikasvatuksen työkalun ja eettisen ongelman käsittelyyn muokattavissa olevan opetuskokonaisuuden (esimerkkiteemana ilmastonmuutos).

Iltapäiväkahvit tarjotaan.

Ainetiimikoulutus sopii filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien lisäksi kaikille globaalikasvatuksesta kiinnostuneille lukio-opettajille.

Aika: 23.10.19 klo 12-16

Paikka: Tampereen teknillinen lukio, L-rakennus

Ilmoittautuminen:

https://osake.eeventti.fi/koulutukset/filosofian-ja-elamankatsomustiedon-ainetiimin-tapaaminen-874

Runoralli – The Rhythm of Rhymes-runonäyttely Hervannan kirjastossa

Tampereen seudun Maailmankoulu ja Tampereen seudun kv-kehittämisryhmä ovat järjestäneet ystävyyden, moninaisuuden kunnioittamisen ja kieleilyn hengessä runorallin.

Runoralli keräsi ihastuttavia runoja sekä eskareilta että eri kouluasteilta Tampereelta ja seutukunnista. Runot ovat nyt ihasteltavissa Hervannan kirjastossa 23.4.19 eteenpäin. Suuret kiitokset kaikille taiteilijoille! Tervetuloa katsomaan näyttelyä!