Kaikki kirjoittajan maailmankoulutampere artikkelit

Ulos – Ut – Out kutsuu muutoksentekijäksi!

Ulos – Ut – Out on Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma, joka järjestetään 9.-11.6.2020 Nurmeksessa, Pohjois-Karjalassa. Se on kohtaamispaikka, jossa opettajat, kasvattajat, tutkijat ja päättäjät etsivät yhdessä polkuja kestävään tulevaisuuteen. Samalla opettajat saavat runsaasti käytännön työkaluja ilmastokriisin käsittelyyn ja kestävän elämäntavan opettamiseen.

Tapahtuman teemana on muutos. Osallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, luonnosta saatava hyvinvointi, kestävä elämäntapa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat tapahtuman kantavia aiheita. Ulkona oppiminen edistää tutkitusti oppimista ja luonto oppimisympäristönä tukee kasvua, vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista.

Ulos – Ut – Out järjestetään ainutlaatuisen yhteistyön voimalla. Mukana on yhdeksän pääjärjestäjää sekä kymmeniä tahoja tuottamassa ohjelmaa, joka on koottu avoimella ohjelmahaulla lähetetyistä ehdotuksista. Ohjelmaa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tapahtumaan odotetaan yli 500 osallistujaa

Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma kokoaa opettajat ja kasvattajat 9.–11.6.2020 Nurmekseen, Pohjois-Karjalaan. Kansainvälisen tapahtuman teemana on muutos. Tarjolla on ainutlaatuinen ja monipuolinen ohjelmakattaus: kiinnostavia puheenvuoroja, toiminnallisia työpajoja sekä hyvinvointia ja elämyksiä kesäisessä luonnossa.

Odotukset ovat korkealla – ilmoittaudu nyt mukaan!

-Edullinen hinta: 100€ (31.3. mennessä ilmoittautuneille, sis. ohjelma, ruokailut ja telttamajoitus)

-Useita majoitusvaihtoehtoja riippumatosta kylpylähotelliin

-Nopeimmille maksuttomia yhteiskuljetuksia Kuopiosta, Joensuusta, Oulusta ja Vaasasta

-Ohjelmaa kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti

Lue lisää: https://www.ulos2020.fi

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vinkit

shoes-1480663_640
Tampereella vietetään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemavuotta 2020. Olemme tehneet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemavuoden vinkkilistat koko koulupolulle ja lisäksi oman e-julisteen toiselle asteelle.
Vinkkilistoissa on sekä laajempia oppaita asiaan syventymistä varten että helposti ja nopeasti luokassa toteutettavia ruohonjuuritason harjoituksia, kirjaideoita ja videomateriaaleja.
Toivomme, että julisteen ideoita hyödynnetään eri tunneilla ja huomioidaan toimipisteen toimintakulttuurien kehittämisessä.
Yhdenvertaisuutta rakennetaan teoilla.
Tampereen seudun Maailmankoulu

IHMEELLINEN IHMINEN (3 OP)

MITEN IHMINEN VAIKUTTAA MAAPALLOON JA MITEN VOIMME OPPIA KESTÄVÄSTI KULUTTAVIKSI KANSALAISIKSI? KOULUTUKSESSA POHDITAAN KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN MAHDOLLISUUKSIA.

ULKOLUOKAN IHMEET -KOULUTUSSARJASSA OTETAAN ULKOLUOKASSA OPPIMINEN OSAKSI MONIALAISIA KOKONAISUUKSIA. KOULUTUKSISSA OPITAAN ULKONA LIIKKUEN JA KOKEILLAAN TEEMAAN LIITTYVIÄ TOIMINNALLISESTI HARJOITUKSIA JA TUTKIMUSMENETELMIÄ OSANA MOK:A. SAMALLA POHDITAAN OPPILAIDEN OSALLISTAMISTA MONIALAISEN KOKONAISUUDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN.

Koulutuksessa esitellään uudistuneita lajikortteja käytettynä teeman mukaisissa laajemmissa yhteyksissä. Jokainen koulutukseen osallistuja saa Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisun painettuna.

Kouluttajat: Sanna Koskinen (WWF) ja Aulikki Laine (Suomen ympäristöopisto SYKLI)

KATSO LISÄTIEDOT JA KOULUTUSTEN PAIKKAKUNNAT & ILMOITTAUDU: https://sykli.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=575&id=1078

Oppilaat ympäristötoimijoina – osallistava ympäristökasvatus perusopetuksessa

24.03.2020 klo 09:00 – 15:00

https://osake.eeventti.fi/koulutukset/oppilaat-ymparistotoimijoina-osallistava-ymparistokasvatus-perusopetuksessa-934

Mitkä ovat kestävän elämäntavan olennaiset osa-alueet perusopetuksessa? Miten toteutetaan osallistavaa ympäristökasvatusta monialaisesti? Miten oppilaiden ympäristötoimijuutta tuetaan? Tästä koulutuspäivästä saat ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä työkaluja toiminnallisen ja osallistavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseen perusopetuksessa. Päivän aikana pureudumme mm. seuraaviin aiheisiin:

– Mikä osallisuuden rooli on ympäristökasvatuksessa?

– Miten osallisuutta tuetaan peruskoulun ympäristötyössä?

– Mitkä ovat kestävän elämäntavan keskeiset ulottuvuudet koulussa?

– Miten rakentaa innostava ja vaikuttava monialainen oppimiskokonaisuus teeman ympärille?

– Miten tehdä toiminnasta toivoa rakentavaa?

Kouluttajana toimii ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF.

Osallistavaa ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa

10.03.2020 klo 09:00 – 15:00

https://osake.eeventti.fi/koulutukset/osallistavaa-ymparistokasvatusta-varhaiskasvatuksessa-933

Mitkä ovat kestävän elämäntavan olennaiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa? Miten lasten ympäristötoimijuutta tuetaan? Tästä koulutuspäivästä saat ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä työkaluja toiminnallisen ja osallistavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa. Päivän aikana pureudumme mm. seuraaviin aiheisiin:

– Mikä osallisuuden rooli on ympäristökasvatuksessa?

– Miten osallisuutta tuetaan varhaiskasvatuksen ympäristötyössä?

– Mitkä ovat kestävän elämäntavan keskeiset ulottuvuudet varhaiskasvatuksessa?

– Miten tehdä toiminnasta innostavaa ja vaikuttavaa sekä toivoa rakentavaa?

Kouluttajana toimii ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF.

Tilaa ryhmällesi kouluvierailu: Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hanke

FEE Suomen ja Siemenpuu-säätiön yhteinen Ilmastonmuutos ja etelän äänet -globaalikasvatushanke tuo monialaisen oppimiskokonaisuuden sekä sitä tukevia kouluvierailuja yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Oppimiskokonaisuuden aikana nuoret perehtyvät Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti ilmastonmuutokseen syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin. Ilmiöiden välisiä monimutkaisia kytköksiä avataan konkreettisin esimerkein, oikeudenmukaisuuskysymyksiä pohditaan ja suurten globaalien haasteiden aiheuttamia tunteita ja reaktioita käsitellään.

 

Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo ympäristöreportterit -videoprojekti, jossa nuoret suunnittelevat ja tuottavat lyhyen videon. Projekti aloitetaan kouluvierailun yhteydessä ja viedään loppuun opettajan ohjauksessa. Sen tueksi on tarjolla valmiit tuntisuunnitelmat ja ohjeet. Nuoria herätellään etsimään ratkaisuja ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tavoitteena on vahvistaa nuorten kokemusta siitä, että ilmastonmuutos koskettaa ihmisiä – ja sen ratkaisemiseen tarvitaan toimintaa – kaikkialla maailmassa.

 

Kouluvierailuja on tarjolla vuoden 2020 tammi-maaliskuussa Uudenmaan alueella, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

 

Tutustu materiaaleihin ja tilaa kouluvierailu hankkeen verkkosivuilla!

 

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -globaalikasvatushanke on Fingon koordinoima ja EU:n rahoittama Frame, Voice, Report! -hanke.

 

VIHAPUHEESTA DIALOGIIN -koulutus

Aika: torstai 12.3.2020 kello 14-16.30
Paikka: Monitoimitalo 13, tila Stenvall, os. Satakunnankatu 13, Tampere
Kouluttaja: Plan International Suomi yhteistyössä Tampereen seudun Maailmankoulun kanssa
Kohderyhmä: Koulutuksessa käytettävästä Vihapuheesta dialogiin -materiaalistalöytyy harjoitteita sekä ala- että yläkouluun. Teemana koulutus sopii kaikille ja kasvattajat kaikilta asteilta ovat tervetulleita.
Ilmoittautuminen Eeventissä viimeistään 5.3.2020 mennessä.

Eettisen globaalikasvatuksen työkalu ja tuntisuunnitelmat: Ilmastonmuutos

HEADSUP –kysymyspatteristo

Kehittäjät: Dr. Karen Pashby (Manchester Metropolitan University) Dr. Louise Sund (Örebro University ja Mälardalen University)

https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/esri/projects/teacher-resource-project/Ethical-Global-Issues-Finnish.pdf

-Tuntisuunnitelmien aikataulua voi tiivistää kahteen oppituntiin tai vaihtoehtoisesti muokata syvällisempäänkin käsittelyyn esimerkiksi teemakurssille

-Työväline sopii minkä tahansa kestävän kehityksen teeman eettiseen tarkasteluun

-Pilotoitu Tampereella FI2-kurssilaisten kanssaprotest-2265287_960_720

VIITEKEHYS

“Vuonna 2015 kansallisvaltiot ympäri maailman hyväksyivät Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG), jotka ohjaavat kaikkien valtioiden toimia kohti parempaa elämää yhteisellä planeetallamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoite 4 peräänkuuluttaa kaikille korkealaatuista koulutusta. Tavoite 4.7 vaatii, että kaikki oppijat saavat koulussa kestävän kehityksen ja maailmankansalaisuuden edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot muiden arvoperusteisten koulutusmuotojen lisäksi.”  Artikkeli s. 2

Unescon globaalikasvatuksen määritelmän mukaan globaalikasvatuksen tavoitteena on:

Tukea oppilaita uudelleenarvioimaan oletuksia, maailmankatsomuksia ja valtasuhteita valtavirtaisissa keskusteluissa ja ottamaan huomioon systemaattisesti aliedustetut/marginalisoituneet ihmiset/ryhmät.” Artikkeli s. 2

LOPS2019 LUONNOS

Sivistys on taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. ..taito ja tahto käsitellä inhimillisten pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välisiä ristiriitoja eettisesti, myötätuntoisesti ja ratkaisuja etsimällä

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys..Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Lukio-opetus kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n mukaisesti.

  • Eettisyys mainittu n. 50 kertaa
  • Kriittisyys mainittu 134 kertaa
  • Laaja-alaisuus. Opintokokonaisuudet, moduulien yhdistäminen (oppiainerajojen madaltaminen, ylittäminen)

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen teemana: ilmastonmuutos

Menetelminä: Kriittinen media-analyysi, HEADSUP- kysymyspatteristo

Tavoitteena: Stereotypioiden purku, normikriittisyys, valtavirta-ajattelun purkaminen, maailmankuvan avartaminen, oman toiminnan arviointi

Sisällöt: Filosofia, ET, äidinkieli, S2, maantiede, yhteiskuntaoppi, historia, psykologia, uskonto, miksei myös menelminä kuvaamataito ja tvt?

Eettisen globaalikasvatuksen työkalu ja tuntisuunnitelmat

Ilmastonmuutos, ilmiön kriittinen tarkastelu  (Liite 1)

Termejä kriittisen analyysin tueksi (Liite 2)

Kirjalitta liikuttaa!

Lastenkirjainstituutin ja Sanataideyhdistys Yöstäjän järjestämä Kirjalitta -sanataide- ja lastenkirjallisuusfestivaali järjestetään Tampereella viidettä kertaa. 4.–10.11.2019 järjestettävän festivaalin teemana on liikunta ja urheilu.

Kirjalitta 2019 nostaa esiin liikunta-, urheilu- ja peliaiheista lastenkirjallisuutta ja pohtii, miten tarinat ja liikkuminen yhdistyvät toisiinsa. Festivaaliviikon ohjelmaan kuuluu tuttuun tapaan kirjailija- ja asiantuntijavierailuja, sanataidepajoja ja esityksiä, Nuoret kirjoittavat kaupunkia -tekstinäyttely, Kirjalitan koululaispäivä Metsossa torstaina 7.11, Kirjaviisaat-kirjatietokilpailu, Nuortenkirja nyt! -seminaari sekä Kirjalitan päätapahtuma Kulttuuritalo Laikussa ja Lastenkulttuurikeskus Rullassa lauantaina 9.11.

Tutustu Kirjalitta-viikon ohjelmaan osoitteessa www.kirjalitta.fi.

Kirjalitta on koko perheen lastenkirja- ja sanataidefestivaali, jossa kirjat astuvat ulos kansistaan, tekstit yllättävät kulkijan odottamattomissa paikoissa, ja jossa kirjat, kirjailijat ja nuorten omat tarinat kohtaavat. Vuodesta 2015 saakka järjestetty festivaali tarjoaa lapsiperheille ja nuorille oivaltavia tilaisuuksia tarttua tarinaan, lasten ja nuorten omia tekstejä unohtamatta. Festivaalin järjestävät Lastenkirjainstituutti ja Sanataideyhdistys Yöstäjä yhdessä tamperelaisten ja valtakunnallisten kirja- ja lastenkulttuuritoimijoiden kanssa.

Kirjalittaa voi seurata myös somessa tunnisteilla #kirjalitta ja #kirjalittaliikuttaa.

Ja nyt keksimään, miten Kirjalittaa leikitään:

https://kirjalitta.fi/2019/09/23/osallistu-kilpailuun-kuinka-kirjalittaa-leikitaan/

 

 Lisätiedot:
Minttu Tervaharju, Sanataideyhdistys Yöstäjä