Kaikki kirjoittajan maailmankoulutampere artikkelit

Oppilaat ympäristötoimijoina – osallistava ympäristökasvatus perusopetuksessa

24.03.2020 klo 09:00 – 15:00

https://osake.eeventti.fi/koulutukset/oppilaat-ymparistotoimijoina-osallistava-ymparistokasvatus-perusopetuksessa-934

Mitkä ovat kestävän elämäntavan olennaiset osa-alueet perusopetuksessa? Miten toteutetaan osallistavaa ympäristökasvatusta monialaisesti? Miten oppilaiden ympäristötoimijuutta tuetaan? Tästä koulutuspäivästä saat ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä työkaluja toiminnallisen ja osallistavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseen perusopetuksessa. Päivän aikana pureudumme mm. seuraaviin aiheisiin:

– Mikä osallisuuden rooli on ympäristökasvatuksessa?

– Miten osallisuutta tuetaan peruskoulun ympäristötyössä?

– Mitkä ovat kestävän elämäntavan keskeiset ulottuvuudet koulussa?

– Miten rakentaa innostava ja vaikuttava monialainen oppimiskokonaisuus teeman ympärille?

– Miten tehdä toiminnasta toivoa rakentavaa?

Kouluttajana toimii ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF.

Osallistavaa ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa

10.03.2020 klo 09:00 – 15:00

https://osake.eeventti.fi/koulutukset/osallistavaa-ymparistokasvatusta-varhaiskasvatuksessa-933

Mitkä ovat kestävän elämäntavan olennaiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa? Miten lasten ympäristötoimijuutta tuetaan? Tästä koulutuspäivästä saat ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä työkaluja toiminnallisen ja osallistavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa. Päivän aikana pureudumme mm. seuraaviin aiheisiin:

– Mikä osallisuuden rooli on ympäristökasvatuksessa?

– Miten osallisuutta tuetaan varhaiskasvatuksen ympäristötyössä?

– Mitkä ovat kestävän elämäntavan keskeiset ulottuvuudet varhaiskasvatuksessa?

– Miten tehdä toiminnasta innostavaa ja vaikuttavaa sekä toivoa rakentavaa?

Kouluttajana toimii ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF.

Tilaa ryhmällesi kouluvierailu: Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hanke

FEE Suomen ja Siemenpuu-säätiön yhteinen Ilmastonmuutos ja etelän äänet -globaalikasvatushanke tuo monialaisen oppimiskokonaisuuden sekä sitä tukevia kouluvierailuja yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Oppimiskokonaisuuden aikana nuoret perehtyvät Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti ilmastonmuutokseen syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin. Ilmiöiden välisiä monimutkaisia kytköksiä avataan konkreettisin esimerkein, oikeudenmukaisuuskysymyksiä pohditaan ja suurten globaalien haasteiden aiheuttamia tunteita ja reaktioita käsitellään.

 

Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo ympäristöreportterit -videoprojekti, jossa nuoret suunnittelevat ja tuottavat lyhyen videon. Projekti aloitetaan kouluvierailun yhteydessä ja viedään loppuun opettajan ohjauksessa. Sen tueksi on tarjolla valmiit tuntisuunnitelmat ja ohjeet. Nuoria herätellään etsimään ratkaisuja ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tavoitteena on vahvistaa nuorten kokemusta siitä, että ilmastonmuutos koskettaa ihmisiä – ja sen ratkaisemiseen tarvitaan toimintaa – kaikkialla maailmassa.

 

Kouluvierailuja on tarjolla vuoden 2020 tammi-maaliskuussa Uudenmaan alueella, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

 

Tutustu materiaaleihin ja tilaa kouluvierailu hankkeen verkkosivuilla!

 

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -globaalikasvatushanke on Fingon koordinoima ja EU:n rahoittama Frame, Voice, Report! -hanke.

 

VIHAPUHEESTA DIALOGIIN -koulutus

Aika: torstai 12.3.2020 kello 14-16.30
Paikka: Monitoimitalo 13, tila Stenvall, os. Satakunnankatu 13, Tampere
Kouluttaja: Plan International Suomi yhteistyössä Tampereen seudun Maailmankoulun kanssa
Kohderyhmä: Koulutuksessa käytettävästä Vihapuheesta dialogiin -materiaalistalöytyy harjoitteita sekä ala- että yläkouluun. Teemana koulutus sopii kaikille ja kasvattajat kaikilta asteilta ovat tervetulleita.
Ilmoittautuminen Eeventissä viimeistään 5.3.2020 mennessä.

Eettisen globaalikasvatuksen työkalu ja tuntisuunnitelmat: Ilmastonmuutos

HEADSUP –kysymyspatteristo

Kehittäjät: Dr. Karen Pashby (Manchester Metropolitan University) Dr. Louise Sund (Örebro University ja Mälardalen University)

https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/esri/projects/teacher-resource-project/Ethical-Global-Issues-Finnish.pdf

-Tuntisuunnitelmien aikataulua voi tiivistää kahteen oppituntiin tai vaihtoehtoisesti muokata syvällisempäänkin käsittelyyn esimerkiksi teemakurssille

-Työväline sopii minkä tahansa kestävän kehityksen teeman eettiseen tarkasteluun

-Pilotoitu Tampereella FI2-kurssilaisten kanssaprotest-2265287_960_720

VIITEKEHYS

“Vuonna 2015 kansallisvaltiot ympäri maailman hyväksyivät Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG), jotka ohjaavat kaikkien valtioiden toimia kohti parempaa elämää yhteisellä planeetallamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoite 4 peräänkuuluttaa kaikille korkealaatuista koulutusta. Tavoite 4.7 vaatii, että kaikki oppijat saavat koulussa kestävän kehityksen ja maailmankansalaisuuden edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot muiden arvoperusteisten koulutusmuotojen lisäksi.”  Artikkeli s. 2

Unescon globaalikasvatuksen määritelmän mukaan globaalikasvatuksen tavoitteena on:

Tukea oppilaita uudelleenarvioimaan oletuksia, maailmankatsomuksia ja valtasuhteita valtavirtaisissa keskusteluissa ja ottamaan huomioon systemaattisesti aliedustetut/marginalisoituneet ihmiset/ryhmät.” Artikkeli s. 2

LOPS2019 LUONNOS

Sivistys on taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. ..taito ja tahto käsitellä inhimillisten pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välisiä ristiriitoja eettisesti, myötätuntoisesti ja ratkaisuja etsimällä

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys..Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Lukio-opetus kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n mukaisesti.

  • Eettisyys mainittu n. 50 kertaa
  • Kriittisyys mainittu 134 kertaa
  • Laaja-alaisuus. Opintokokonaisuudet, moduulien yhdistäminen (oppiainerajojen madaltaminen, ylittäminen)

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen teemana: ilmastonmuutos

Menetelminä: Kriittinen media-analyysi, HEADSUP- kysymyspatteristo

Tavoitteena: Stereotypioiden purku, normikriittisyys, valtavirta-ajattelun purkaminen, maailmankuvan avartaminen, oman toiminnan arviointi

Sisällöt: Filosofia, ET, äidinkieli, S2, maantiede, yhteiskuntaoppi, historia, psykologia, uskonto, miksei myös menelminä kuvaamataito ja tvt?

Eettisen globaalikasvatuksen työkalu ja tuntisuunnitelmat

Ilmastonmuutos, ilmiön kriittinen tarkastelu  (Liite 1)

Termejä kriittisen analyysin tueksi (Liite 2)

Kirjalitta liikuttaa!

Lastenkirjainstituutin ja Sanataideyhdistys Yöstäjän järjestämä Kirjalitta -sanataide- ja lastenkirjallisuusfestivaali järjestetään Tampereella viidettä kertaa. 4.–10.11.2019 järjestettävän festivaalin teemana on liikunta ja urheilu.

Kirjalitta 2019 nostaa esiin liikunta-, urheilu- ja peliaiheista lastenkirjallisuutta ja pohtii, miten tarinat ja liikkuminen yhdistyvät toisiinsa. Festivaaliviikon ohjelmaan kuuluu tuttuun tapaan kirjailija- ja asiantuntijavierailuja, sanataidepajoja ja esityksiä, Nuoret kirjoittavat kaupunkia -tekstinäyttely, Kirjalitan koululaispäivä Metsossa torstaina 7.11, Kirjaviisaat-kirjatietokilpailu, Nuortenkirja nyt! -seminaari sekä Kirjalitan päätapahtuma Kulttuuritalo Laikussa ja Lastenkulttuurikeskus Rullassa lauantaina 9.11.

Tutustu Kirjalitta-viikon ohjelmaan osoitteessa www.kirjalitta.fi.

Kirjalitta on koko perheen lastenkirja- ja sanataidefestivaali, jossa kirjat astuvat ulos kansistaan, tekstit yllättävät kulkijan odottamattomissa paikoissa, ja jossa kirjat, kirjailijat ja nuorten omat tarinat kohtaavat. Vuodesta 2015 saakka järjestetty festivaali tarjoaa lapsiperheille ja nuorille oivaltavia tilaisuuksia tarttua tarinaan, lasten ja nuorten omia tekstejä unohtamatta. Festivaalin järjestävät Lastenkirjainstituutti ja Sanataideyhdistys Yöstäjä yhdessä tamperelaisten ja valtakunnallisten kirja- ja lastenkulttuuritoimijoiden kanssa.

Kirjalittaa voi seurata myös somessa tunnisteilla #kirjalitta ja #kirjalittaliikuttaa.

Ja nyt keksimään, miten Kirjalittaa leikitään:

https://kirjalitta.fi/2019/09/23/osallistu-kilpailuun-kuinka-kirjalittaa-leikitaan/

 

 Lisätiedot:
Minttu Tervaharju, Sanataideyhdistys Yöstäjä

Uusi verkkokoulutus tarjoaa avaimia kestävän kehityksen koulukulttuurin rakentamiseen – ilmoittaudu nyt!

Kuinka rakentaa yhdenvertaista ja moninaisuutta arvostavaa kouluyhteisöä? Mitä kestävän kehityksen koulukulttuuri tarkoittaa? Kuinka käsitellä monimutkaisia globaaleja ilmiöitä ymmärrettävällä ja arkipäivään linkittyvällä tavalla? Kuinka rohkaista oppilaita aktiiviseen kansalaisuuteen?

Osallistu Plan International Suomen ja Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometin järjestämään tiiviiseen ja vuorovaikutteiseen verkkokoulutukseen “Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa” vaikka kotisohvaltasi. Koulutukseen osallistuaksesi tarvitset oman tietokoneen internetyhteydellä sekä mikrofonilliset kuulokkeet.

Koulutuksessa käsitellään teemoja, kuten yhdenvertaisuus ja vihapuhe, kestävän kehityksen tavoitteet ja aktiivinen kansalaisuus. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyyn opetuksessa, globaalien ongelmien juurisyiden pohdintaan ja oman toiminnan globaalien vaikutusten ymmärtämiseen.

Koulutus on 0,5 op laajuinen ja se koostuu viidestä 1,5h verkkokoulutuksesta sekä itsenäisesti suoritettavista reflektiivisistä välitehtävistä. Koulutus soveltuu yläkoulun ja lukion opettajille ja rehtoreille.

Verkkokoulutuspäivät: 29.10, 5.11, 12.11, 19.11 ja 26.11 kello 16.15-17.45

 

Koulutuksen jälkeen:

  • ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
  • tiedät, mitä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kuinka käsitellä niitä opetuksessa
  • tiedät, mitä ovat normit ja etuoikeudet ja miten ne vaikuttavat vihapuheilmiöön
  • ymmärrät, minkälaisilla keinoilla vihapuhetta voidaan ennaltaehkäistä koulumaailmassa
  • osaat edistää yhdenvertaisuutta ja tukea oppilaiden osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta

 

Ilmoittautuminen  verkkolomakkeella 25.10.2019 mennessä

Koulutus toteutetaan OPH:n opettajien täydennyskoulutusrahoituksella.

 

Lisätietoja: globaalikasvatuksen suunnittelija Anna-Kaisa Hiedanniemi Plan

 

Tilaa kouluvierailijat pitämään globaalikasvatuksen draamapajat ryhmällesi

Rauhankoulu tarjoaa peruskoulun 4. – 9. luokille toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Toiminta on maksutonta Tampereen kouluille.

Keskeisinä teemoina ovat globaalit kehityskysymykset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Draaman avulla harjoitellaan toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan toiveiden mukaan.

Varaa nyt Rauhankoulua ryhmällesi syyskaudelle!

Rauhankoulun kokonaisuus muodostuu kullekin ryhmälle kahdesta globaalikasvatuksen draamapajasta (kesto on 2 – 3 oppituntia) sekä ennakko- ja välitehtävästä. Tilana voi toimia esimerkiksi suurehko luokkahuone, josta pulpetit voidaan siirtää sivuun. Suositeltava ryhmäkoko on 14 – 26 oppilasta.

Liitetiedostona on esite, josta löytyy tietoa Rauhankoulun toimintapäivistä ja niiden varaamisesta.

Lisää tietoa sisällöistä nettisivuillamme: rauhankoulu.fi
Rauhankoulun varaukset voi tehdä numeroon 050 597 9629
tai sähköpostitse: rauhankoulu (at) rauhanliitto.fi
Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Lukuvuonna 2019-2020 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella.