Aihearkisto: Yleinen

Nuorten ilmastoiltapäivän videoesitykset katsottavissa nyt tallenteina

Nuorten ilmastoiltapäivän videoesitykset löytyvät nyt netistä. Katso videoita luokkasi kanssa sinulle sopivana ajankohtana!

Videot löytyvät Tampereen avoimelta kulttuuri- ja liikuntakanavalta: https://video.ibm.com/channel/fAtvHHMGEKP . Alla myös tarkat linkit.

– Tuuli Hietaniemi, Sitra: Mitä ilmaston kuumenemiselle voi tehdä? Kesto yhteensä noin 30 min.

Alun jännä video: https://video.ibm.com/recorded/127819678

Varsinainen esitys: https://video.ibm.com/recorded/127813161

Inspiroivaa videota ilmastomarsseista: https://video.ibm.com/recorded/127807423

– Elina Seppänen, Tampereen kaupunki: Kohti hiilineutraalia kaupunkia. Mistä Tampereen ilmastopäästöt syntyvät ja miten päästöt saadaan alas? Kesto 41 minuuttia.

                             Esitys: https://video.ibm.com/recorded/127806857

– Monitoimitalo 13:n hauskat askarteluvinkit: näin teet lompakon tai kestokassin kodin jätteistä! Kesto 9 minuuttia. https://video.ibm.com/recorded/127805875

Lisäksi:

Tampereen kaupunginkirjaston lukuvinkit ilmastonmuutoksesta ja vaikuttamisesta löytyvät blogista https://globaalipolku.blog/

Ilmastoaiheinen julistenäyttely (taiteilijoina Tammerkosken lukion opiskelijat) nähtävillä Monitoimitalo 13 (os. Satakunnankatu 13, Tampere) syyskuun 2020 ajan.

Nuorten nuotiotuokio

Nuorten nuotiotuokio aiheella ilmastonmuutos järjestetään ke 9.9. klo 17-18 discordisssa NuortenÄäniPirkanmaalla serverillä, sinne pääsee tällä: discord.gg/xavQAET

Mukana keskustelussa ilmastoaktivisti Ellen Ojala; toimitusjohtaja, kaupunginvaltuutettu (Helsinki) ja ilmastoasiantuntija Leo Stranius ja viestintäpäällikkö Ekokumppanit Oy Carl Willandt.

Meidän nuoret – yhteisöllisyys lisää Oriveden lukion hankkeiden vaikuttavuutta

Kaikki mukana ideoinnissa

Lauantaina 29.8. Oriveden lukion opiskelijat tutustuivat aamupäivän ajan lukion uusiin hankkeisiin sekä niiden tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin. Kaikki lukiolaiset pääsivät mukaan ideoimaan hanketyöskentelyn toteutumista Oriveden lukiolla.

Päivän teemana oli nuorten hyvinvointi ja päivän tavoitteena osallistaa kaikki lukiolaiset lukuvuoden 2020 – 2021 hyvinvointipainotteisen hanketyöskentelyn suunnitteluun: Oriveden lukiossa toteutuu lukuvuonna 2020 – 2021 Liikkuva opiskelu -hanke Terve nuori! ja myöhemmin
syksyllä 2020 käynnistyvä Erasmus+ KA2-hanke Hello Teenager!

Tavoitteena kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oriveden lukion Erasmus+ -hankkeessa keskeisimpinä tavoitteina ovat nuorten hyvinvoinnin
ja osallisuuden lisääminen, kansainvälisyyden vahvistaminen koulun arjessa sekä kestävän
tulevaisuuden rakentaminen.

Hello Teenager! -hankkeen kahden vuoden hankekausi on työskentelyn osalta jaettu osioihin, joissa vuorollaan keskitytään lukion uudesta opetussuunnitelmasta tuttuihin tavoitteisiin:

 • hyvinvointiosaaminen
 • vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunnallinen osaaminen
 • eettisyys ja ympäristöosaaminen
 • globaali- ja kulttuuriosaaminen

Työskentelyä ryhmissä

Lukiolaisten päivä käynnistyi lauantaina yhteisellä aamupalalla, jonka jälkeen opettajat
esittelivät omalle ryhmälleen Hello Teenager! ja Terve nuori! -hankkeet
hankekoordinaattorien laatiman diaesityksen avulla.

Hanke-esittelyiden jälkeen oli nuorten vuoro ryhtyä toimiin. Nuoret pääsivät erilaisten osallistavien menetelmien avulla vaikuttamaan Oriveden lukion hanketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorilta kerättiin päivän aikana ideoita siitä, miten hankkeiden teemat hyvinvointi, kansainvälisyys ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen voisivat näkyä koulun arjessa. Hanketyöskentelyn jälkeen vuorossa oli lounas, jonka jälkeen lukiolaisten koulupäivä päättyi ylioppilasjuhliin Oriveden liikuntahallilla.

Kaikki kehityskelpoiset ideat käyttöön!

Hankekoordinaattorit keräsivät päivän tuotokset talteen, käyvät nuorten ideat yhdessä läpi ja huolehtivat, että nuorten ääni saadaan aidosti kuuluviin ja kaikki nuorten kehityskelpoiset
ideat otetaan Oriveden lukiolla käyttöön.

Nuorilta tulikin monia erinomaisia ideoita! Tässä mainittuina joitakin lukiolaisten kehittämisideoita:

Hyvinvoinnin edistämiseksi nuoret toivovat lukioarkeen taukojumppia tai muuta liikunnallisuutta jokaiselle oppitunnille sekä enemmän ulkona oppimista.

 • yhteisöllisyyttä voitaisiin parantaa järjestämällä luokkien välisiä turnauksia.
 • lukiolaiset toivoivat myös koko lukiolle yhteistä teemailtapäivää aiheesta “Terveellinen ruoka ja liikunta”.
 • jaksamista parantaisi koululla tarjottava terveellinen välipala.
 • kouluruokailuun lukiolaiset toivoisivat useammin kasvisruokapäiviä.
 • opiskelijat toivoisivat kotitaloutta osaksi opintoja, sitä voitaisiin tarjota osana opintokokonaisuutta, jossa aiheena olisi terveellinen ruoka ja/tai eri maiden ruokakulttuurit.
 • eri maiden ruokakulttuurit voisivat näkyä myös kouluruokailussa, jossa tarjottaisiin eri maiden ruokia.
 • kansainvälisyys voisi näkyä Oriveden lukiossa myös useampien vieraiden kielten tarjontana esimerkiksi verkkokursseina.
 • kestävän tulevaisuuden rakentamiseen lukiolaiset toivovat osaamisen kasvattamista erilaisten luentojen ja työpajojen muodossa.

Tiivistä yhteistyötä nuoriso- ja liikuntapalvelujen kanssa

Oriveden lukion hyvinvointipäivään osallistui hankekoordinaattorien lisäksi myös Oriveden
kaupungin nuoriso-ohjaaja, joka vastaa orivesiläisten nuorten vapaa-ajan kv-tiimin
toiminnasta. Oriveden lukio, Oriveden nuorisopalvelut ja Oriveden liikuntapalvelut tekevätkin
hankkeiden osalta tiivistä yhteistyötä yhteisenä tavoitteenaan nuorten hyvinvoinnin sekä
yhteisöllisen “meidän nuoret” -ajattelutavan vahvistaminen. Yhdessä olemme enemmän:
Kun kaupungin eri toimijat yhdistävät voimansa, suunnittelevat ja toteuttavat hankkeita
yhdessä, pystytään hankkeiden vaikuttavuutta lisäämään huomattavasti.

Oriveden lukion Erasmus+ Hello Teenager! -hankekausi alkaa lokakuussa. Hanke tarjoaa
nuorille mahdollisuuden tutustua kumppanikoulujen maihin, kieleen ja kulttuureihin.
Hanketyöskentely kannustaa opiskelijoita pohtimaan tarkemmin myös omaa identiteettiään.

Hankkeen seurauksena nuorten eurooppalainen identiteetti vahvistuu ja heistä kasvaa
maailmankansalaisia, jotka ymmärtävät kestävän tulevaisuuden rakentamisen olevan aivan
jokaisen meidän vastuulla. eTwinning-työskentely sekä kansainväliset hanketapaamiset
Portugalissa, Kroatiassa, Saksassa ja Italiassa mahdollistavat globaalin verkostoitumisen ja
kokemuksia yhteistyöstä vieraalla kielellä monikulttuurisessa työyhteisössä.

Hello Teenager! -hanke tarjoaa lisäksi usealle orivesiläiselle nuorelle myös mahdollisuuden lähteä kahden kuukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon Saksaan ja Portugaliin.

Hello Teenager! -hankekumppanit:

 • Oriveden yhteiskoulu (hankekoordinaattori)
 • Oriveden lukio
 • Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin – Kroatia
 • Liceo Classico Statale Pilo Albertelli, Rome – Italia
 • Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, Alvaiázere – Portugali
 • Gymnasium Am Turmhof, Mechernich – Saksa

Kirjoittaja: Jenni Decandia, Oriveden koulujen kv- ja globaalikasvatustiimin puheenjohtaja

Globaalikasvatuksen pajat – maksuton Tampereen kouluille

Tilaa kouluvierailijat pitämään globaalikasvatuksen työpajat ryhmällesi

Rauhankoulu tarjoaa 4. – 9. luokille ja lukioryhmille työpajoja, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Lukuvuonna 2020-2021 pajat toteutetaan koronatilanteen mukaan joko lähiopetuksena, etäyhteyksin tai sään salliessa ulkona. Toiminta on kouluille maksutonta.

Keskeisinä teemoina ovat globaalit kehityskysymykset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Draaman avulla harjoitellaan toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja maailmankansalaisen taitoja.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan toiveiden mukaan.

Rauhankoulun varaukset voi tehdä numeroon 050 597 9629 tai sähköpostitse: rauhankoulu@rauhanliitto.fi

Lähiopetuksena toteutettavat Rauhankoulun kokonaisuudet muodostuvat kullekin ryhmälle kahdesta globaalikasvatuksen työpajasta (kesto 2 oppituntia) sekä ennakko- ja välitehtävästä. Ulkotiloissa ja etäyhteyksin pidettävät pajat ovat kestoltaan 90 minuuttia ja niihin sisältyy orientoiva ennakkotehtävä.

Rauhankoulun esite (syksy 2020). Esitteestä löytyy tietoa Rauhankoulun varaamisesta.

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Lukuvuonna 2020-2021 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

 

 

 

 

 

Nuorten ilmastoiltapäivä Tampereella muuttuu virtuaaliseksi

HUOM! Koronatilanteen vuoksi ohjelma on virtuaalinen. Katso uusittu ohjelma.

”Kun monimutkaisiin kysymyksiin ei ole yksinkertaisia vastauksia”

Yläkoulujen ja 2. asteen opiskelijoille, Monitoimitalo 13 (os. Satakunnankatu 13, Tampere)

Luentoja ja työpajoja ilmastonmuutoksesta, vaikuttamisesta ja toivosta.Vaikuttamistorilla voi kohdata eri alojen toimijoita, joilta voi kysyä ilmastoteoista ja vaikuttamisen keinoista.Mukana myös ilmastoaiheinen julistenäyttely.Työpajoihin ilmoittautuminen alkaa elokuussa 2020.

MUKANA KOULUTTAMASSA: Sitra, Leo Stranius, Tampereen yliopisto, Opinkirjo, CMI ja lennonit, Kestävä Tampere 2030 -ohjelma

Työpajoja, Nuorisovaltuuston järjestämä paneelikeskustelu, liikkuva kirjasto. vaikuttamistori..

Tervetuloa mukaan!

JÄRJESTÄJINÄ: Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut, lukiokoulutus, nuorisopalvelut,Kestävä Tampere 2030 -ohjelma

mainos

Nuorten ilmastoiltapäivän ohjelma ja työpajakuvaukset-1

 

 

 

Ulos – Ut – Out kutsuu muutoksentekijäksi!

Ulos – Ut – Out on Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma, joka järjestetään 9.-11.6.2020 Nurmeksessa, Pohjois-Karjalassa. Se on kohtaamispaikka, jossa opettajat, kasvattajat, tutkijat ja päättäjät etsivät yhdessä polkuja kestävään tulevaisuuteen. Samalla opettajat saavat runsaasti käytännön työkaluja ilmastokriisin käsittelyyn ja kestävän elämäntavan opettamiseen.

Tapahtuman teemana on muutos. Osallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, luonnosta saatava hyvinvointi, kestävä elämäntapa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat tapahtuman kantavia aiheita. Ulkona oppiminen edistää tutkitusti oppimista ja luonto oppimisympäristönä tukee kasvua, vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista.

Ulos – Ut – Out järjestetään ainutlaatuisen yhteistyön voimalla. Mukana on yhdeksän pääjärjestäjää sekä kymmeniä tahoja tuottamassa ohjelmaa, joka on koottu avoimella ohjelmahaulla lähetetyistä ehdotuksista. Ohjelmaa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tapahtumaan odotetaan yli 500 osallistujaa

Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma kokoaa opettajat ja kasvattajat 9.–11.6.2020 Nurmekseen, Pohjois-Karjalaan. Kansainvälisen tapahtuman teemana on muutos. Tarjolla on ainutlaatuinen ja monipuolinen ohjelmakattaus: kiinnostavia puheenvuoroja, toiminnallisia työpajoja sekä hyvinvointia ja elämyksiä kesäisessä luonnossa.

Odotukset ovat korkealla – ilmoittaudu nyt mukaan!

-Edullinen hinta: 100€ (31.3. mennessä ilmoittautuneille, sis. ohjelma, ruokailut ja telttamajoitus)

-Useita majoitusvaihtoehtoja riippumatosta kylpylähotelliin

-Nopeimmille maksuttomia yhteiskuljetuksia Kuopiosta, Joensuusta, Oulusta ja Vaasasta

-Ohjelmaa kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti

Lue lisää: https://www.ulos2020.fi