Aihearkisto: Yleinen

Katsomusdialogia? Kyllä kiitos!

facebook_1549869757635Voiko omasta poikkeavaa katsomusta ymmärtää?

Tätä harjoiteltiin 7.2. Ylöjärven lukiossa katsomusdialogitapahtuman avulla. YK:n yhteisymmärrysviikko osui kerrankin meidän aikatauluumme sopivasti eikä päättöviikon päälle, kuten usein. Tilaisuus oli siis käytettävä hyväksi. Mietimme kauan kollegojen kanssa miten lähdettäisiin liikkeelle. Jotain toiminnallista, ehdottomasti. Ehkä joku valovoimainen puhuja perustelemaan miksi katsomusdialogi on tärkeää (tämä ei onnistunut, joten hoidimme itse lyhyen alustuksen tapahtumaan). Monta eri katsomusten edustajaa, joita voisi kohdata henkilökohtaisesti, ei paneelikeskustelussa tai esitelmien kautta. Otimme aineksia useasti koulussamme toteutetusta Elävästä kirjastosta, mutta emme halunneet lähteä liikkeelle stereotypioiden kautta.

Aloitimme hyvissä ajoin katsomusten edustajien haun. Kävi nopeasti ilmi, että on vaikeaa saada ihmisiä päiväsaikaan tapahtumaan. Luonnollisesti tehtävä on myös haastava: keskustelijat joutuvat todella laittamaan itsensä likoon, kohtaamaan kymmeniä nuoria päivän aikana ja yrittämään saada aikaiseksi vuoropuhelua heidän kanssaan. Olimme jo luovuttamassa kun näytti siltä että haku on liian vaikeaa. Lopulta ja ihan viime hetkellä saimme joukon kokoon, kiitos Pirkanmaan katsomusdialogiverkoston ja kollegojen sinnikkään työn. Saimme paikalle 15 loistavaa keskustelijaa, juuri oikeat ihmiset vuoropuheluun! Ateisteja, buddhalainen, bahai-uskonnon edustajia, joogi, katolinen ja luterilainen kristitty, muslimi, eläinaktivisti sekä mormoneja.

Aikataulutimme 300 opiskelijan kohtaamiset siten, että he tulivat kahdessa vuorossa liikuntasaliin, jossa oli valmiina 11 hengen dialogipiirit (katsomuksen edustaja + 10 tuolia). Ensin ykkösvuosikurssilaiset marssivat haluamaansa pisteeseen ja jatkoivat siitä 15 minuutin välein samassa rivissä olevaan kahteen seuraavaan pisteeseen. Pyrimme paikoituksessa siihen, että yhdessä rivissä olisi kolme mahdollisimman erilaisen katsomuksen edustajaa (esim. ateisti, buddhalainen, mormoni). Kun kaikki kolme keskustelupiiriä oli käyty läpi, kakkosvuosikurssilaiset tulivat seuraavaan vuoroon. Kaikkiaan siis katsomusten edustajat tulivat keskustelleeksi kukin kuuden ryhmän kanssa noin 90 minuutin aikana. Vaikka homma olikin intensiivistä ja haastavaa, kaikki kokivat tilaisuuden todella antoisaksi ja lupautuivat mielellään mukaan jatkossakin. Heitä ei voi tarpeeksi kiittää, että kaikki onnistui niin hyvin!

Myös opiskelijoiden palaute tapahtumasta oli murskaavan positiivista. Moni olisi halunnut keskustella pidempään kuin 15 minuuttia ja myös useamman katsomuksen edustajan kanssa. ”Voisitteko järjestää vielä toisen tilaisuuden jossa pääsisi keskustelemaan kaikkien kanssa!” J Selvästi tarvetta ja tilausta katsomusdialogiin siis nuorilla on! He myös kehuivat mielenkiintoisia kohtaamisia ja sitä miten hyvin katsomusten edustajat osasivat kertoa katsomuksestaan ja argumentoida näkemyksiään. Keskustelut antoivat paljon ajattelemisen aihetta ja moni kertoi ennakkoluulojensa hälventyneen ja ymmärtäneensä paljon enemmän joistakin katsomuksista. Mukana oli myös sellaisten katsomusten edustajia, joista moni kuuli nyt ensimmäistä kertaa, joten katsomustietous lisääntyi sitäkin kautta.

Opiskelijat toivoivat tapahtumaa joka vuotiseksi ja pidemmäksi. Konseptia kannattaakin ehdottomasti toistaessa kehittää, mietimme esimerkiksi jonkinlaisen yhteisymmärrysseinän kokoamista lopuksi. Kaiken kaikkiaan jäi sellainen olo, että tämä on työtä, jolla on oikeasti tarkoitus. Harvoin saa sellaista tuntemusta perustyöstä, vaikka varmasti sekin vie eteenpäin omalla tavallaan samoja tärkeitä tavoitteita kohti:

  • Tulla ymmärretyksi ja ymmärtää muita
  • Ennakkoluulojen voittaminen
  • Oman ajattelun laajeneminen
  • Yhteisten arvojen löytäminen
  • Konfliktien ehkäisy ja vähentäminen

Tapahtuman järjestivät Ylöjärven lukion opettajat Satu Honkkila (uskonto, psykologia), Raisa Rautionmaa (uskonto, et, historia, yhteskuntaoppi ja yrittäjyyskasvastus) ja Tampereen Klassillisen lukion opettaja Mari Rauhala (uskonto, historia, filosofia)

Kaikki samassa koulussa – rasismin ja syrjinnän ehkäiseminen opetustyössä – Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen maksuton henkilöstökoulutus 2019

Kaikki samassa koulussa on Opetushallituksen tukema ja Rasmus ry:n koordinoima yhteishanke (kumppaneina Nordic Diversity Trainers, Kulttuurikameleontit ry, Yhteiset Lapsemme ry ja SPR). Hankkeessa koulutetaan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen opettajia puuttumaan rasismiin.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien kykyä kohdata moninaista oppilasainesta ja tarjota opettajille käytännön menetelmiä puuttua rasismiin ja syrjintään.

Hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien interkulttuurista kompetenssia ja kykyä puuttua rasismiin, vahvistaa oppilaiden yhdenvertaisuutta ja ennaltaehkäistä syrjintää ja rasismia. Opettajat saavat lisää tietoisuutta monikulttuuristen oppilaiden arjesta ja pohtivat omia asenteitaan. Hankkeessa pidetään koulutuspäiviä ja verkkokurssiosioita.

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä ja oppimispäiväkirjan pitäminen sekä rasisminvastaiseen treenikehään liittyviä harjoituksia omalla työpaikalla oppilaiden kanssa. Koulutuksessa tuotetaan koulutus- ja videomateriaalia, jotka kerätään nettisivuille syksyllä 2019. Oppimispäiväkirjan kautta opettajat harjoittavat kriittistä ammatillista reflektointia rasismista omalla työpaikalla. Menetelminä ovat lisäksi ennakkotehtävä, artikkelit, seminaarit, webinaarit ja verkkomentorointi, sekä työpajat, jotka pidetään Helsingissä, Vantaalla, Tampereella, Joensuussa ja Vaasassa (ruotsiksi).

Hankkeen alkuseminaari pidetään Helsingissä 7.2.2019 klo. 9:00-11:00, paikkana Arbis, Dagmarinkatu 3. Seminaari striimataan muiden kaupunkien osallistujia varten. Webinaarit pidetään helmi – huhtikuussa. Syksyllä pidetään loppuseminaari Helsingissä (striimattuna).

Työpajojen ajankohdat ovat: Tampere 18.3.2019 klo. 12.30-16:00 ja 19.3 klo. 9:00-12:30. Vasa (svenskspråkig) 20.3.2019 kl.12:30-16:00 och 21.3 kl.9:00-12:30. Joensuu 8.4.2019 klo.13:00-16:30 ja 9.4 klo. 9:00-12:30. Helsinki 15.4.2019 klo. 12:30- 16:00 ja 16.4 klo.9:00-12:30. Vantaa 24.4.2019 klo. 12:30-16:00 ja 25.4 klo. 9:00-12:30.

Hankkeen kouluttajina ovat mm: Opetuskonsultti Ilona Taimela, rasismin ja kasvatustieteen tutkija Aminkeng Atabong, yhdenvertaisuuskonsultti ja kouluttaja Satu Valtere, rasismista väitellyt kasvatustieteen tohtori Anna-Leena Riitaoja, Nordic Diversity Trainersin kouluttajat Christian Thibault ja Susheela Daniel sekä Ruskeat Tytöt. Kaikilla kouluttajilla on pitkä kokemus yhdenvertaisuuden edistämisestä ja rasismin ehkäisystä.

Ilmoittautuminen koulutukseen https://sv.surveymonkey.com/r/VRTBP62 viimeistään 11.1.2019.

Osallistujien odotukset huomioidaan koulutusosioissa ja materiaaleissa (joten ilmoittaudu niin aikaisin kun voit, jotta odotuksesi voidaan huomioida paremmin). Tervetuloa koulutukseen saamaan sekä tietoa että käytännön taitoja puuttua rasismiin työpaikalla! Lisätietoa: Pia Rinne, toiminnanjohtaja, Rasmus ry: rasmus.ry (at) outlook.com / 050 5711 434

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa – täydennyskoulutusta lukion ja yläkoulun opettajille

Keväällä 2019 Planin Globaalikoulu ja Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskus järjestävät yläkoulu- ja lukio-opettajille suunnatun koulutuskokonaisuuden “Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa”.
Koulutuksen neljän lähipäivän aikana käsitellään teemoja kuten yhdenvertaisuus ja vihapuhe, kestävän kehityksen tavoitteet ja aktiivinen kansalaisuus. Vihapuhe-osiossa käsitellään moninaisuutta arvostavan koulukulttuurin kehittämistä sekä keinoja ehkäistä vihapuhetta koulussa, erityisesti mediakasvatuksen näkökulmasta. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyyn opetuksessa, monilukutaitoon, globaalien ongelmien juurisyiden pohdintaan ja oman toiminnan globaalien vaikutusten ymmärtämiseen.
Koulutuskokonaisuuksia järjestetään sekä Tampereella että Helsingissä helmi-huhtikuun aikana. Koulutus on vesokelpoinen, 1,5op laajuinen ja koostuu neljästä iltapäivän mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä välitehtävistä. Koulutuskokonaisuus on osallistujille maksuton ja se toteutetaan Opetushallituksen tuella.
Lisätiedot ja alustavat ilmoittumiset: Globaalikasvatuksen suunnittelija Anna-Kaisa Hiedanniemi, anna-kaisa.hiedanniemi(a) plan.fi
Tampereen koulutuksen aikataulu:
20.2., 6.3., 20.3 ja 3.4 klo 12-16
 

 

Kestävä tulevaisuus – yhteinen asiamme

Tampereella koulutuskiertue ”Kestävä tulevaisuus – yhteinen asiamme” päättyi 4.10 Valtuustosaliin. Koulutukset keräsivät mittavan joukon Tampereen kasvattajia ja opettajia pohtimaan Kestävän tulevaisuuden teemojen jalkauttamista jokaisen yksikön vuosisuunnitelmaan ja arkeen. Kouluttajina toimivat Kaisa Loikkanen, Virpi Oksala, Sonja Joutsela ja Tarja-Kaarina Lääperi. 

 Koulutuksen materiaalit ja ohjeet vuosisuunnitelman tekoon löytyvät Tampereen kaupungin henkilöstön yhteisestä tietopankista ”Taskusta”.

 Vaikka koulutukset päättyivät, työ kestävän tulevaisuuden eri teemojen äärellä jatkuu. Lisätietoja voi kysellä: tarja.laaperi (a) tampere.fi

dav

 

Tekemistä teemapäiväksi: Runoralli

Runoralli – tehtävä ystävyydestä yli rajojen

runoralli-2018Tänä lukuvuonna Tampereen seudun kv-toimijoiden ja Maailmankoulun yhteinen luovuuteen ja maailmankansalaisuuteen kannustava hanke on ”Runoralli”, jossa kutsumme mukaan kaikenikäiset lapset ja nuoret riimittelemään moninaisten lasten Suomesta, erilaisten kulttuurien kunnioituksesta tai melkein mistä vain, millä voimme tehdä tätä yhteistä planeettaamme edes hitusen paremmaksi. Runoja voi kirjoitella, kuvittaa, lausua yhdessä ja yksin tai esittää esim. räppinä (ja videoida), suomeksi tai monikielisesti. Runoralli sopii aiheeksi melkein mille tahansa oppitunnille tai teemapäivän työpajaksi.

”Hei kamu, lähde mukaan vaan
runoileen, räppään tai laulamaan.
Täss´ matkassa on tyyli vapaa
ja jokaine on hyvä omalla tapaa.

On sun herkkus vaik´ Vaakon nakki
tai päälläs vaarin palttoo takki.
Mulle sä oot ihan oo ja koo,
nyt yhdes´ mennään: soom Moro, joo!”

Osallistukaa runoralliin kirjoittamalla ryhmän tai ryhmien kanssa jatkoa yllä olevalle runolle (tai sen sisältämälle ajatukselle) omalla itsenäisellä tavallanne. Aiheena on kaiken kattava ystävyys ilman rajoja. Myös muita kieliä ja murteita voi vapaasti käyttää sanoilla leikitellessä. Tyylilaji on vapaa, kunhan siitä jää muisto tähän runojatkumoon. Voitte käynnistää myös oman runoralliketjun, josta muut voivat jatkaa… Näin syntyisi pieniä puroja, joista kasvaa iso runomeri.

Kirjoittakaa ryhmän tai luokan tunnus (esim. 3A), koulun/yksikön nimi ja kunta runon loppuun nimimerkiksi. Vuoden mittaan runokokonaisuus kasvaa kulkiessaan eri reittejä ryhmältä toiselle.

Jos osallistutte Maailmankoulun laukun mukana runoralliin, niin runonne palautuu muiden joukossa automaattisesti Tarja-Kaarinalle. Jos osallistutte runoralliin sähköisesti kiertävänä versiona, niin tarkoituksena on, että runoralliketju palautuu viikon 10/2019 loppuun mennessä osoitteeseen tiina.sarisalmi@orivesi.fi tai tarja.laaperi@tampere.fi. Jos siis runoilette kevätlukukaudella 2019, niin lähetättehän runoketjun jommallekummalle yllä mainituista.

Tavoitteena on keväällä 2019 saada runoja esille ja ihasteltavaksi jollekin seutukuntamme keskeiselle paikalle, esimerkiksi kirjastolle.

Tervetuloa mukaan yhteiseen Runoralliimme!

Yhteistyöterveisin,
Tampereen seudun kv-kehittäjät ja Tampereen seudun Maailmankoulu

Lisätietoja: tiina.sarisalmi@orivesi.fi  tai  tarja.laaperi@tampere.fi

Tilaa kouluvierailijat pitämään globaalikasvatuksen draamapajat ryhmällesi!


Rauhankoulu tarjoaa peruskoulun 4. – 9. luokille ja lukioryhmille
toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman
työtavat. Toiminta on maksutonta Tampereen kouluille. Varaukset
kannattaa tehdä ajoissa, sillä Rauhankoulu-päiviä on tarjolla rajoitettu
määrä.

Keskeisinä teemoina ovat globaalit kehityskysymykset, YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet, konfliktien syiden tarkastelu ja rauhanomainen
ratkaisu, yhdenvertaisuus, aktiivinen kansalaisuus sekä globaaliin
vastuuseen kasvaminen.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat uusia opetussuunnitelmia ja
laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä
menetelmänä. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan
toiveiden mukaan.

Varaa nyt Rauhankoulua ryhmällesi syyskaudelle!
Rauhankoulun toimintapäivän kesto on 2 – 3 tuntia. Tilana voi toimia
esimerkiksi suurehko luokkahuone, josta pulpetit voidaan siirtää sivuun.
Suositeltava ryhmäkoko on 14–26 oppilasta.

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton ja Rauhankasvatusinstituutti ry:n
yhteinen toimintamuoto. Rauhankoulua toteutetaan vuosina 2017 – 2018
ulkoministeriön globaalikasvatustuella.

Rauhankoulun esite (Tampere 2018)-1 : Tietoa Rauhankoulun
toimintapäivistä ja niiden varaamisesta.
Sisällöt – Rauhankoulun draamatarinat 2018: Tietoa myös Rauhankoulun sisällöistä.

Rauhankoulun varaukset voi tehdä numeroon 050 597 9629
tai sähköpostitse: rauhankoulu (at) rauhanliitto.fi

Tampereen seudun Maailmankoulun koulutuksia syyslukukaudelle 2018

Aurinkoista lukuvuoden alkua globaalikasvattajat! On taas aika laittaa hihat heilumaan ja järjestää lukukauden globaalikasvatusasiat kuntoon. Apunanne ovat Maailmankoulun koulutukset ja asiantuntijat.

1.    Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivitys: Tarvitsetteko tukea miettiessänne mitä ovat oman yksikkömme käytännön toimet suunnitelman tavoitteiden saattamiseksi arkeen? Paikalle voi kutsua yhteisön, ryhmän tai tiimin tueksi MK:n opettajan miettimään näitä kysymyksiä kanssanne.
2.    Kestävä tulevaisuus ja globaalikasvatus teidän työnne arjessa; miten esim. lapsen oikeudet, kestävä kehitys tai kielitietoisuus voivat olla osa kaikkea tekemistä ja oppimista. MK:n opettaja kertoo työyhteisölle tai pienemmällekin ryhmälle tietoiskunomaisesti tai toiminnallisin menetelmin pidempi muotoisesti miten helposti jalkauttaa kestävän tulevaisuuden eri teemat juuri teidän yksikköönne.
3.    Mitä Maailmankoulu käytännössä tarkoittaa ja tarjoaa Tampereen seudun kasvattajille ja opettajille? Päiväkodin tai koulun kokoukseen tai muuhun koulutukseen voi tilata MK:n opettajan kertomaan Maailmankoulun maksuttomista ohjaus-, koulutus- ja materiaalipalveluista sekä halutessa tarkemmin myös esim. matkalaukkujen materiaalien käytöstä käytännössä.

4.    Esiopetuksen ja alakoulun henkilöstölle suunnattu ”Monenlaisten lasten Suomi” -koulutus toteutetaanti 9.10.2018 klo 13-16 Tampereen Monitoimitalolla. Sisältöinä mm. yhdenvertaisuus, vaikuttaminen ja kielillä leikittely (kielet ja murteet). Koulutuksessa tutustutaan saman nimiseen MK:n materiaalikokonaisuuteen. Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä.

 

5. Syksyn koulutuksia Monitoimitalolla kannattaa seurata koulutuskalenteri Eeventistä.

 

Lisäksi: ”Runoralli – The Rhythm of Rhymes” Osallistukaa kirjoittamalla ryhmän tai ryhmien kanssa jatkoa teemamme aloittavalle runolle omalla itsenäisellä tavallanne. Aiheena on kaiken kattava ystävyys ilman rajoja. Myös muita kieliä ja murteita voi vapaasti käyttää sanoilla leikkimisessä. Tyylilaji on myös vapaa, kunhan siitä jää muisto tähän runojatkumoon. Runot palautetaan lähettäjälle kevättalvella 2019 ja niistä kootaan näyttely Tampereen Hervannan kirjastoon loppukeväällä 2019. Runoralli on avoin kaikille lapsi- ja oppilasryhmille varhaiskasvatuksesta lukioon asti. Alkurunon ja lisätietoja saat sähköpostitse: tarja.laaperi (at) tampere.fi. Tervetuloa mukaan runoilemaan!

Lisätietoja: maailmankoulu (at) tampere.fi

Ps. Alakoulun ja varhaiskasvatuksen matkalaukut ovat lainattavissa!

 

Hakisitteko maailmankansalaisen kouluksi?

Maailmankansalaisen koulu -projektin tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen sekä kehittää koulujen omaa globaalikasvatusta. Työ tukee perusopetuksen laaja‐alaisten osaamistavoitteiden toteutusta.

Tässä linkki Maailmankansalaisen koulujen hakuilmoitukseen:

http://www.taksvarkki.fi/yleinen/hakekaa-maailmankansalaisen-kouluksi-2.

Ja tässä lisätietoa siitä, mitä Maailmankansalaisen koulu -toiminta on käytännössä: http://www.taksvarkki.fi/category/opettajille/maailmankansalaisen.

 

Normikriittisyyttä mediataitoviikolla

Vinkkipaketti kahden 75 min oppitunnin pitämiseen normeistä ja normikriittisyydestä sosiaalipsykologiaan.

1.Tunti aloitetaan tehtävällä Ota lehti ja katso: ketkä näkyvät kuvissa? Kesto n. 30 min.

Opiskelijat jaetaan noin neljän hengen ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle annetaan muutamia päivälehtia. Opiskelijat etsivät lehdistä kuvia seuraavista henkilöistä (opettaja voi muokata listaa) ja kirjaavat erilliselle papaerille tukkimiehen kirjanpidolla, kuinka monta kuvaa kustakin henkilöstä löydettiin:

Suomalainen feminiininen tyttö
Keski-ikäinen maskuliininen mies
Henkilö, jolla on näkyvä vamma
Nuori muslimi, joka näyttää iloiselta
Ei-valkoinen homomies
Heteromies, jolla on korkea yhteiskunnallinen asema
Vanhempi tummaihoinen nainen
Maahanmuuttajataustainen nuori

Kun lehdet on tutkittu, käydään tehtävää läpi seuraavilla kysymyksillä:

Ketkä löytyivät ensimmäisenä? Miksi?
Keitä oli vaikea löytää? Miksi?

Pääsevätkö kuvatut henkilöt ääneen jutussa vai olivatko he vain kuvitusta?
Minkä teemojen yhteydessä ihmisiä kuvattiin?

Miten kuvia tulkittiin? Miten on mahdollista tietää, onko joku hetero vai homo? Mikä on feminiinistä ja maskuliinista? Kuka on suomalainen ja kuka maahanmuuttajataustainen? Miten eri ryhmiä kuvataan?

Voitte tutkia myös oppikirjoja.

Tehtävä löytyy kokonaisuudessa Normit nurin-oppaan sivulta 49. Materiaalin taustalla on Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:n, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKIn, Suomen Lukiolaisten Liiton sekä Setan yhteinen hanke Normit nurin.

2. Seuraavaksi tehdään etuoikeuskävely.  Kesto n. 40 min.

Etuoikeuskävelyä varten tarvitaan tila, jossa opiskelijat mahtuvat kävelemään eteenpäin. Jokainen opiskelija menee seisomaan riviin takaseinän viereen ja saa opettajalta roolin. (Opettaja on tehnyt roolilaput etukäteen, valmiita voi muokata ryhmän ja tilanteen mukaan). Jokainen opiskelija lukee hiljaa itsekseen roolilapun ja pohtii, millaista olisi roolin mukainen elämä. Sitten opettaja lukee väittämiä ja opiskelija liikkuu eteenpäin pienen askeleen, mikäli väite sopii hänen rooliinsa. Kun väitteet on luettu, opsikelijat ovat todennäköisesti tilassa hyvin eri kohdissa eli toisten etuoikeus ja toisten heikommat lähtökohdat tulevat esille. Tätä puretaan opettajajohtoisesti käsittelykysymyksillä.

Harjoitus on loistava empatiaharjoitteluun, stereotypioiden, ennakkoluulojen ja normien pohtimiseen sekä yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden/epätasa-arvon esilletuomiseen.

Tarkat ohjeet, roolilaput, väitteet ja käsittelykysymykset Plan Globaalikoulun materiaalissa Vihapuheesta dialogiin s. 20.

3. Oman identiteetin pohdinta. Piirretään omat ääriviivat paperille. Kirjoitetaan omien ääriviivojen sisälle omaa identiteettiä muodostavia ominaisuuksia. Kesto n. 20 min.

Pohditaan tämän jälkeen yhdessä, mitkä osat identiteetissä ovat valittavissa olevia. Pohditaan myös sitä, että miksi toinen ihminen henkilö helposti leimataan jonkun yhden näkyvän piirteen perusteella, mutta oma itse hahmotetaan moninaisena.

4. Katsotaan Chimamanda Ngozi Adichien Ted talk-puhe The danger of a single story (n. 20 min). Tekstitykset saatavilla suomeksi.

Video kertoo koskettavasti skeemojen rakentumisesta, ennakkoluuloista ja perspektiivin laajentamisen tärkeydestä.

5. Normipyöritys-peli. Katso tarkemmat ohjeet ja tulosta materiaalit Setan sivuilta.