Opettaja, varaa ryhmällesi globaalikasvatuksen etäpajat!

Piirroskuvassa kaksi värikkäisiin vaatteisiin pukeutunutta lasta katsoo kameraan. Huivipäinen tyttö pitelee rauhanmerkkilippua ja pienempi lapsi heiluttaa kättään.

Rauhankoulun maksuttomat globaalikasvatuksen työpajat ovat nyt varattavissa marras-helmikuuksi! Syksyn ja talven pajat pidetään koronatilanteen vuoksi pääsääntöisesti etäyhteyksin. Pajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta sekä laaja-alaista osaamista.

Rauhankoulun työpajat on tarkoitettu peruskoulun 5.-9. luokille ja lukio-opiskelijoille. Ne käsittelevät globaaleja kehityskysymyksiä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030). Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla oppilaat ja opiskelijat pääsevät harjoittelemaan maailmankansalaisen taitoja, kuten erilaisten näkökulmien ottamista ja vaikuttamisen taitoja.

Työpajan teemat ja työskentelytavat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin, maantiedon, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Etäpajojen toteutus

Talvikaudella marras- helmikuussa pajat pidetään etäyhteyksin. Opettaja ja oppilaat voivat olla luokkatilassa ja Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä luokkaan.

Etäpajan kesto on kaksi oppituntia. Vierailu toteutetaan koulun oman etäyhteysalustan välityksellä (Teams/ Meet) ja osallistumisen tukena hyödynnetään yläkoululaisten ja lukioryhmien kanssa Kahoot!- ja Mentimeter-sovelluksia. Paja sisältää ryhmätyöskentelyä, keskusteluja, tarinallisuutta ja tiedollisia osuuksia.

Globaalikasvatuksen työpajojen sisältö

Rauhankoulun pajat räätälöidään kunkin ikäryhmän mukaan.

Lukioryhmien työpajat tukevat LOPS2019 laaja-alaista osaamista, erityisesti eettisyyttä, vuorovaikutusosaamista, yhteiskunnallista osaamista sekä globaaliosaamista.

Peruskoulun 5.-9. luokkien pajat tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS2014) tavoitteita.

Opiskelijat saavat mahdollisuuden tutkia ja harjoitella maailmankansalaisen taitoja ja etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n mukaisesti.

Rauhankoulu kannustaa osallistujia kriittiseen ajatteluun, erilaisten näkemysten väliseen neuvotteluun sekä luovaan ongelmanratkaisuun. Oppijoita ohjataan vaateteollisuuteen liittyvän esimerkin kautta pohtimaan globaalia keskinäisriippuvuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Työpajan aikana osallistujia ohjataan ymmärtämään, miten omat valinnat ja teot kytkeytyvät globaalin keskinäisriippuvuuden kautta yhteisöjen, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvointiin sekä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Tavoitteena on, että nuoret rohkaistuvat toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta sekä oman arjen että yhteiskunnan tasolla, sekä saa mahdollisuuksia ratkaisujen yhdessä ideointiin.

Varaa nyt Rauhankoulua ryhmällesi syystalvelle!

Rauhankoulun varaukset voi tehdä

Puhelimitse: 050 597 9629

tai sähköpostitse: rauhankoulu@rauhanliitto.fi.

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Lukuvuonna 2020-21 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Avuksi perusopetuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön (MOK)

Tampereella vietetään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemavuotta 2020. Olemme tehneet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemavuoden vinkkilistat koko koulupolulle. Perusopetuksen MOK-työhön löytyy hienoja vinkkejä ja ideoita 2020 teemavuoden vinkkilistasta.

2020 teemavuoden vinkkilista MK

 ejuliste_toinen aste_maailmankoulu

Vinkkilistoissa on sekä laajempia oppaita asiaan syventymistä varten että helposti ja nopeasti luokassa toteutettavia ruohonjuuritason harjoituksia, kirjaideoita ja videomateriaaleja. Toivomme, että julisteen ideoita hyödynnetään eri tunneilla ja huomioidaan toimipisteiden toimintakulttuurien kehittämisessä. Yhdenvertaisuutta rakennetaan teoilla.

HUOM! Tarja-Kaarina Lääperi on Frenckellin asiakaspalvelupisteessä jakamassa printtimateriaaleja 30.9.20 kello 10-16 (niin kauan kuin varastoa riittää). Myös seutukuntalaiset ovat tervetulleita! Materiaalien teemoina ovat mm. kestävä tulevaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyö, kestävä kehitys, kulttuurinen moninaisuus, lapsen oikeudet, Agenda 2030 jne. Materiaaleja on kaiken ikäisten lasten ja nuorten kasvattajille ja opettajille.

Nuorten ilmastoiltapäivän videoesitykset katsottavissa nyt tallenteina

Nuorten ilmastoiltapäivän videoesitykset löytyvät nyt netistä. Katso videoita luokkasi kanssa sinulle sopivana ajankohtana!

Videot löytyvät Tampereen avoimelta kulttuuri- ja liikuntakanavalta: https://video.ibm.com/channel/fAtvHHMGEKP . Alla myös tarkat linkit.

– Tuuli Hietaniemi, Sitra: Mitä ilmaston kuumenemiselle voi tehdä? Kesto yhteensä noin 30 min.

Alun jännä video: https://video.ibm.com/recorded/127819678

Varsinainen esitys: https://video.ibm.com/recorded/127813161

Inspiroivaa videota ilmastomarsseista: https://video.ibm.com/recorded/127807423

– Elina Seppänen, Tampereen kaupunki: Kohti hiilineutraalia kaupunkia. Mistä Tampereen ilmastopäästöt syntyvät ja miten päästöt saadaan alas? Kesto 41 minuuttia.

                             Esitys: https://video.ibm.com/recorded/127806857

– Monitoimitalo 13:n hauskat askarteluvinkit: näin teet lompakon tai kestokassin kodin jätteistä! Kesto 9 minuuttia. https://video.ibm.com/recorded/127805875

Lisäksi:

Tampereen kaupunginkirjaston lukuvinkit ilmastonmuutoksesta ja vaikuttamisesta löytyvät blogista https://globaalipolku.blog/

Ilmastoaiheinen julistenäyttely (taiteilijoina Tammerkosken lukion opiskelijat) nähtävillä Monitoimitalo 13 (os. Satakunnankatu 13, Tampere) syyskuun 2020 ajan.

Nuorten nuotiotuokio

Nuorten nuotiotuokio aiheella ilmastonmuutos järjestetään ke 9.9. klo 17-18 discordisssa NuortenÄäniPirkanmaalla serverillä, sinne pääsee tällä: discord.gg/xavQAET

Mukana keskustelussa ilmastoaktivisti Ellen Ojala; toimitusjohtaja, kaupunginvaltuutettu (Helsinki) ja ilmastoasiantuntija Leo Stranius ja viestintäpäällikkö Ekokumppanit Oy Carl Willandt.

Meidän nuoret – yhteisöllisyys lisää Oriveden lukion hankkeiden vaikuttavuutta

Kaikki mukana ideoinnissa

Lauantaina 29.8. Oriveden lukion opiskelijat tutustuivat aamupäivän ajan lukion uusiin hankkeisiin sekä niiden tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin. Kaikki lukiolaiset pääsivät mukaan ideoimaan hanketyöskentelyn toteutumista Oriveden lukiolla.

Päivän teemana oli nuorten hyvinvointi ja päivän tavoitteena osallistaa kaikki lukiolaiset lukuvuoden 2020 – 2021 hyvinvointipainotteisen hanketyöskentelyn suunnitteluun: Oriveden lukiossa toteutuu lukuvuonna 2020 – 2021 Liikkuva opiskelu -hanke Terve nuori! ja myöhemmin
syksyllä 2020 käynnistyvä Erasmus+ KA2-hanke Hello Teenager!

Tavoitteena kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oriveden lukion Erasmus+ -hankkeessa keskeisimpinä tavoitteina ovat nuorten hyvinvoinnin
ja osallisuuden lisääminen, kansainvälisyyden vahvistaminen koulun arjessa sekä kestävän
tulevaisuuden rakentaminen.

Hello Teenager! -hankkeen kahden vuoden hankekausi on työskentelyn osalta jaettu osioihin, joissa vuorollaan keskitytään lukion uudesta opetussuunnitelmasta tuttuihin tavoitteisiin:

 • hyvinvointiosaaminen
 • vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunnallinen osaaminen
 • eettisyys ja ympäristöosaaminen
 • globaali- ja kulttuuriosaaminen

Työskentelyä ryhmissä

Lukiolaisten päivä käynnistyi lauantaina yhteisellä aamupalalla, jonka jälkeen opettajat
esittelivät omalle ryhmälleen Hello Teenager! ja Terve nuori! -hankkeet
hankekoordinaattorien laatiman diaesityksen avulla.

Hanke-esittelyiden jälkeen oli nuorten vuoro ryhtyä toimiin. Nuoret pääsivät erilaisten osallistavien menetelmien avulla vaikuttamaan Oriveden lukion hanketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorilta kerättiin päivän aikana ideoita siitä, miten hankkeiden teemat hyvinvointi, kansainvälisyys ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen voisivat näkyä koulun arjessa. Hanketyöskentelyn jälkeen vuorossa oli lounas, jonka jälkeen lukiolaisten koulupäivä päättyi ylioppilasjuhliin Oriveden liikuntahallilla.

Kaikki kehityskelpoiset ideat käyttöön!

Hankekoordinaattorit keräsivät päivän tuotokset talteen, käyvät nuorten ideat yhdessä läpi ja huolehtivat, että nuorten ääni saadaan aidosti kuuluviin ja kaikki nuorten kehityskelpoiset
ideat otetaan Oriveden lukiolla käyttöön.

Nuorilta tulikin monia erinomaisia ideoita! Tässä mainittuina joitakin lukiolaisten kehittämisideoita:

Hyvinvoinnin edistämiseksi nuoret toivovat lukioarkeen taukojumppia tai muuta liikunnallisuutta jokaiselle oppitunnille sekä enemmän ulkona oppimista.

 • yhteisöllisyyttä voitaisiin parantaa järjestämällä luokkien välisiä turnauksia.
 • lukiolaiset toivoivat myös koko lukiolle yhteistä teemailtapäivää aiheesta “Terveellinen ruoka ja liikunta”.
 • jaksamista parantaisi koululla tarjottava terveellinen välipala.
 • kouluruokailuun lukiolaiset toivoisivat useammin kasvisruokapäiviä.
 • opiskelijat toivoisivat kotitaloutta osaksi opintoja, sitä voitaisiin tarjota osana opintokokonaisuutta, jossa aiheena olisi terveellinen ruoka ja/tai eri maiden ruokakulttuurit.
 • eri maiden ruokakulttuurit voisivat näkyä myös kouluruokailussa, jossa tarjottaisiin eri maiden ruokia.
 • kansainvälisyys voisi näkyä Oriveden lukiossa myös useampien vieraiden kielten tarjontana esimerkiksi verkkokursseina.
 • kestävän tulevaisuuden rakentamiseen lukiolaiset toivovat osaamisen kasvattamista erilaisten luentojen ja työpajojen muodossa.

Tiivistä yhteistyötä nuoriso- ja liikuntapalvelujen kanssa

Oriveden lukion hyvinvointipäivään osallistui hankekoordinaattorien lisäksi myös Oriveden
kaupungin nuoriso-ohjaaja, joka vastaa orivesiläisten nuorten vapaa-ajan kv-tiimin
toiminnasta. Oriveden lukio, Oriveden nuorisopalvelut ja Oriveden liikuntapalvelut tekevätkin
hankkeiden osalta tiivistä yhteistyötä yhteisenä tavoitteenaan nuorten hyvinvoinnin sekä
yhteisöllisen “meidän nuoret” -ajattelutavan vahvistaminen. Yhdessä olemme enemmän:
Kun kaupungin eri toimijat yhdistävät voimansa, suunnittelevat ja toteuttavat hankkeita
yhdessä, pystytään hankkeiden vaikuttavuutta lisäämään huomattavasti.

Oriveden lukion Erasmus+ Hello Teenager! -hankekausi alkaa lokakuussa. Hanke tarjoaa
nuorille mahdollisuuden tutustua kumppanikoulujen maihin, kieleen ja kulttuureihin.
Hanketyöskentely kannustaa opiskelijoita pohtimaan tarkemmin myös omaa identiteettiään.

Hankkeen seurauksena nuorten eurooppalainen identiteetti vahvistuu ja heistä kasvaa
maailmankansalaisia, jotka ymmärtävät kestävän tulevaisuuden rakentamisen olevan aivan
jokaisen meidän vastuulla. eTwinning-työskentely sekä kansainväliset hanketapaamiset
Portugalissa, Kroatiassa, Saksassa ja Italiassa mahdollistavat globaalin verkostoitumisen ja
kokemuksia yhteistyöstä vieraalla kielellä monikulttuurisessa työyhteisössä.

Hello Teenager! -hanke tarjoaa lisäksi usealle orivesiläiselle nuorelle myös mahdollisuuden lähteä kahden kuukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon Saksaan ja Portugaliin.

Hello Teenager! -hankekumppanit:

 • Oriveden yhteiskoulu (hankekoordinaattori)
 • Oriveden lukio
 • Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin – Kroatia
 • Liceo Classico Statale Pilo Albertelli, Rome – Italia
 • Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, Alvaiázere – Portugali
 • Gymnasium Am Turmhof, Mechernich – Saksa

Kirjoittaja: Jenni Decandia, Oriveden koulujen kv- ja globaalikasvatustiimin puheenjohtaja